Agmulta, maibalud ti agiwara basura

Apr 1, 2017

BANGUED, ABRA – “Saankayon agiwara basura no diyo kayat agmulta wenno maibalud!”
Dayta ti nainget a ballaag ti Republic Act No. 9003, ti makunkuna nga Ecological Solid Waste Management Act ti 2000.
Impaganetget ni Engr. Joyce Ann Managsat, “Reyna ti Basura” ti Abra manipud ti Department of Environment and Natural Resources-Cordillera Administrative Region (DENR-CAR), kadagiti agsasaganad a panangsanayda kadagiti Abrenios iti Waste Analysis and Characterization Study (WACS) iti naduma-duma nga il-ili ditoy probinsia.Ti WACS, makalawas a panagsanay a  maisaysayangkat iti agdama tapno maitrabaho ti pannakaurnong dagiti basura ken maadal dagiti kita ken kaadu ti ibasura iti inaldaw manipud kadagiti pagtaudan ti basura kas kadagiti pagtaengan, pagadalan, opisina, ospital ken pasdek negosio kas ti panganan, hotel, paglinglingayan ken dadduma pay nga umasping a negosio.
Maaramat ti resulta ti WACS a pagbasaran ti gobierno-lokal a mangdisenio iti Solid Waste Management Program da a mangsungbat iti parikot ti basura iti masakupan da nga ili.
Maipakaammo nga adda 11 nga ili ditoy Abra a naglabsing ti RA 9003 kas nakita babaen ti satellite a dagitoy ti addaan dumpsite ken saanda a naipatungpal dagiti karida mainaig ti panangipatungpal ti nasao a linteg.
Gapu ti dayta a panaglabsing, umayto bisitaen ti mismo a commissioner ti National Solid Waste Management Commission ken ti Environmental Ombudsman dagiti  11 nga LGUs ditoy Abra tapno maiseguro ti panangtungpal da kadagiti kari da mainaig ti pannakaiduron ti programa ti Solid Waste Management.
No dida ipatungpal ti nasao a linteg, dagitoy ti maisaklang ken mamulta wenno maibalud ti opisial da segun ti kadagsen ti paglabsinganda.
Dagitoy dagiti 11 a munisipio a mabisitanto: Boliney, Daguioman, Lagayan, Langiden, La Paz, Licuan-Baay, Malibcong, Manabo, Tineg, Tubo ken Villaviciosa.
Ingunamgunam pay ni Mangsat kadagiti nagsanay manipud barbarangay a nasken a dasigdasigenda dagiti basura tapno maksayan, mausar ken mailako dagiti mabalin pay a ma-recycle (Reduce, Reuse and Recycle) nga  basura tapno isu pay a pagkwartaanda. MTBB/PIA Abra / ABN

RELATED POSTS

FILIPINO ATHLETES

FILIPINO ATHLETES

In this March 2022 file photo, Cong. Eric Go Yap of Benguet shares some light moment with Team Lakay’s Eduard Folayang and coach Mark...

AMIANAN POLICE PATROL

College student,driver, farmer, huli sa P19.8M marijuana sa Kalinga  TABUK CITY, Kalinga – Hindi nakalusot ang isang college student at...

TUBA WATER SYSTEM

TUBA WATER SYSTEM

After decades of waiting, thousands of residents of Barangay Poblacion and adjoining barangays will soon benefit from a water system...

LATEST NEWS

BAGUIO MARKET EMPLOYEES SUED IN “KWARTAIS” SCANDAL HIKES TO 14

BAGUIO CITY - Three more employees of the Baguio City government assigned at the public market as collectors of arrival fees or ‘kwartais’ were charged with malversation with falsification of public documents and falsification by public officers, jumping to 14 sued in...

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

Adding-attractions to One Town, One Product (OTOP), Mayor Clarita Sal-ongan and indigenous farmers proudly show locally grown ava (taro) product during the opening of the festival held on Sept 26 at the municipal grounds. Tuba officials show unity promoting the...

ZERO BACKLOG ITI KASKASO TI AGRARIO MATAGINAYON ITI DAR ILOCOS

SIUDAD ITI LAOAG – Matagtaginayon iti Department of Agrarian Reform (DAR) iti zero backlog nga estado iti panangipatungpal ti linteg kadagiti kaskaso iti agrario agingga iti maikatlo a kakapat iti daytoy a tawen. Ipatpatungpal ti ahensia iti zero backlog kadagiti...

GREYHOUND OPERATION

GREYHOUND OPERATION

Nagsagawa ng greyhound operation ang iba’t ibang ahensya at gamit ang sniffing dog para alamin kung itinatagong illegal na droga ang mga Persons Deprive of Liberty (PDL) sa loob ng Baguio City Jail Male Dorm. Walang nakitang droga o pharaphernalia at negatibo din sa...

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

Motibo: Land dispute BANGUED, Abra – Natukoy at nadakip na ng pulisya ang apat na suspek na pumatay sa isang guro sa high school na miyembro ng Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) community,sa isinagawang hot pursuit operation,matapos ang krimen...

LOCAL FARMERS CHALLENGED TO PRODUCE ORGANIC PRODUCTS

Tuba’s 7th Ava Festival TUBA, Benguet –Farmers in this town were encouraged to practice organic farming in order to boost and strengthened soil fertility and health benefits of agricultural products. Mayor Clarita Sal-ongan made the call during the Sept. 26 “Kapihan”...

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest