AMIANAN BALITA NGAYON: ISANG DEKADA’T ISANG TAON AT LALAMPAS PA

Sa pagsisimula, ang unang hamon para sa Amianan Balita Ngayon ay ang patunayang mali ang palagay na hindi ito tatagal, na hanggang isang taon lamang o mas maigsi pa ang buhay gaya ng paniwala ng ilang tao. Ang ikalawang hamon ay ang malaking pondo sa pagpapatakbo at pagpapanatili nito gayundin ang hirap na mailatag ang pahayagan sa mga mambabasa at mga newsstand.

Ang mga pahayagan, maging ang malalaki at matagal na sa sirkulasyon, kasama ang Amianan Balita Ngayon ay humaharap sa maraming hamon ngayon at ang mga pagsubok na ito ay mabigat, dahil tang 300-taong-gulang na modelo sa negosyo ng mga pahayagan ay nababasag na at kailangan nating tanggapin. Bagaman walang makabuluhang kumpetisyong-media para sa mga lokal na dyaryo, ni mula sa mga pahayagan, radyo o telebisyon, ang hamon ay mula sa tumataas na paggamit ng Internet search function sa pamamagitan ng malalaking engines at iba pang social media sites na nagpabago rin sa mga kinaugalian ng mga mambabasa.

Totoo na kumonti ang ating mga adverstisement sa mga nakalipas na taon subalit ang sitwasyon ay kapansin-pansing nagiging mas masama dahil sa pandemya ng COVID-19 at mga lockdown at mga restriksiyon. Ang printing ng mga dyaryo sa mga panahong ngayon ay tunay na pumipiga na nagpapatuyo sa kabang-yaman ng mga outfit at ang sirkulasyon ay naging mahirap. Sa kabila ng sitwasyon, kailangan naming ipagpatuloy ang paghahatid ng mga balita dahil ito ay aming sibikong tungkulin kahit kapalit nito ang paghihigpit ng sinturon at pagbabawas ng mga gastusin at bahagi ng proseso ay ang paglimita ng mga araw ng pagpasok sa opisina.

Ang industriya ng dyaryo ay nasa pagbabago kung saan ang maliliit na publikasyon ay nangamatay sa maraming komunidad, habang ang mga tradisyunal na mga pahayagan ay pinaghalo-halo ang bentaha ng opsyon ng print at online media na intensiyong palakasin pa upang makaagapay sa mabilis na pagbabago ng kapaligiran. Naniniwala pa rin kami na ang pagbabasa ng mga dyaryo habang nagkakape ay masiglang parte pa rin na kinagawian sa umaga ng maraming tao na ikinasisiya ang nakasulat na salita.

Habang ang mga advertisement, subscription, at mga pasingit ay nagbibigay ng kita, kumikita tayo dahil nag-aalok tayo ng isang bagay na gusto ng ating mga mambabasa: kapaki-pakinabang. Tinitipon natin ang mga lokal at pambansang balita, kawi-wiling mga kolum na may sari-saring paksa, komiks, mga lokal na pangyayari, advisories at iba pang impormasyon na tuloy-tuloy na nagpapabalik sa ating mga mambabasa.

Bagamat maraming beses na nating naririnig na patay na ang mga dyaryo, ni sa malayo ay walang katotohanan ito, hindi sa lokal. Hinaharap natin ang mga hamon kung paano baguhin ang modelo sa negosyo upang magkaroon ito ng kabuluhan sa ekonomiya at mga pahayagan sa pangkalahatan ay mapapanatili at kumikita. At, mangyari pa, anumang oras ay may pagbabago, may pag-aalala. Umaasa kami sa inyo, aming mga mambabasa, mga parokyano, advertisers na patuloy na basahin at suportahan ang Amianan Balita Ngayon maging sa print man o sa online, na patuloy naming paghuhusayin.

Samantala, habang tayo ay maglalakbay lampas pa sa ika-11 taong anibersaryo, ang transisyon mula sa nakalimbag na pahina tungo sa alinmang susunod ay malamang na malilipos ng mga hamon, kapuwa para sa dyaryo at para sa mga konsumer nito. Magkagayunman, ipagpapatuloy namin angg aming pamana sa tulong ng Panginoong Diyos, sa inyo na mga mambabasa, advertisers, mga tagapagtaguyod, mga kasama sa industriya at sa inyong lahat, maraming salamat po. Maligaya at mabiyayang bati sa ika-11 taong anibersaryo Amianan Balita Ngayon – Mabuhay!

DONATION

Amianan Balita Ngayon