Ang kabataan ang pag-asa ng bayan, kaya kapakanan nila ang dapat mangibabaw

Editorial

Sa tila magkasalungat na posisyon ng Palasyo at ng Kagawaran ng Edukasyon hinggil sa muling pagbubukas ng mga klase sa pribado man o pampublikong paaralan dahil sa naging pahayag ng pagtutol ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa nauna nang pahayag ng DepEd na bubuksan ang klase sa Agosto 24, 2020 para sa darating na school year 2020-2021 ay nagdulot ng kalituhan at agam-agam sa mga mag-aaral lalo na sa mga magulang kung ano na ang kahihinatnan ng edukasyon ng kanilang mga anak at kung paano sila makakaagapay sa kasalukuyang krisis.

Sa naunang pahayag ng DepEd ay tila papayagan nila ang “harapan” (face-to-face) na klase sa mga lugar na may pinaluwag na quarantine protocols, ito ay tahasang
tinutulan ng Pangulo na sinabing hindi niya papayagan ang mga mag-aaral na pisikal na dumalo at magdikit-dikit sa mga klase hangga’t mayroon ng bakuna kontra sa COVID-19.

Ayon sa Pangulo ay bahala na kung wala ng makatapos na doctor o engineer sa henerasyong ito, laro na lang at wala nang aral hangga’t nasisiguro niyang lubos na ligtas ang mga mag-aaral.

Ayon kay DepEd Secretary Leonor Magtolis Briones kailangang magpatuloy ang edukasyon dahil mandato nila itong ipatupad sa ilalim ng Republic Act 7797, “An Act to Lengthen the School Calendar from 200 days to Not More Than 220 Class Days,” ang pagbubukas ng klase ay dapat isagawa ng hindi aaga sa Hunyo ngunit hindi lalagpas ng Agosto.

Nauunawan din daw ni Briones ang pangamba at agam-agam ng mga mga-aaral, mga magulang at mga guro na ang pagdalo sa klase sa Agosto ay maaaring hindi ligtas pa sa gitna ng COVID-19 ngunit siniguro niya sa kaniyang presentasyon sa Inter-AgencyTask Force (IATF) na susundin nila ang lahat ng panuntunan ng DOH at IATF at lubos na ipatutupad ang isang “ligtas na balikpaaralan na programa” na binubuo ng health standards na masisiguro ang kaligtasan ng lahat sa mga lugar na papayagan na ang pisikal na pagdalo sa mga paaralan.

Dahil sa inaasahang pagkagambala sa harapang pagdaraos ng mga klase at ang pangangailan sa social distancing, ang distance learning ay magiging mahalagang sangkap ng paghahatid ng edukasyon sa darating na pasukan sa ilalim ng isang “new normal” na sitwasyon dulot ng pandemya ng COVID-19.

Gaano man ang paniniguro ng kagawaran ng edukasyon na ginagawa nila lahat ang upang maihanda ang sistema ay nangingibabaw pa rin ang takot at agam-agam na
hindi pa tayo handa para sa distance learning dahil sa mga isyu ng access sa online platforms at kahandaan/pagkakaroon ng mga gadgets lalo na sa mahihirap na mag-aaral.

Hindi katanggap-tanggap para sa mga magulang at estudyante ang desisyon ng DepEd at binatikos ang departamento na napakahirap para sa maraming mag-aaral na mag-enrol matapos maapektuhan ang pinagkakakitaan ng maraming pamilya dahil sa pandemya, gayundin manganganib ang kaligtasan ng mga bata at kanilang pamilya.

Ang ikinakasang kaayusan sa pag-aaral ay ikinababahala ng maraming guro at estudyante dahil sa malinaw na magkakaroon ng malaking pagkakahati sa pagkakaroon ng edukasyon sa pagitan ng mga may-kaya at walang kakayahan.

Isa pa ay walang kasiguruhan na magkakaroon ng tunay na kalidad na inaasahan sa ilalim ng distance learning kahit pa may gabay ang mga magulang o sinuman sa pag-aaral ng mga bata.

Dahil sa huli, ang mga magulang ang magdedesisyon kung mapapatuloy sa pag-aaral ang kanilang mga anak sa panahong ito ng krisis o lumiban muna habang hindi pa nasusugpo ang COVID-19 o hangga’t may bakuna na.

May mga makatuwirang dahilan para lumambot ang kagawaran ng edukasyon na hindi kinakailang baliin ang batas at isa na dito ang kasalukuyang mapanganib na sitwasyon sa kalusugan dulot ng pandemya ng COVID-19.

Sa panahon ng bagyo, kalamidad o digmaan man ay awtomatikong nakakansela o naipagpapaliban ang pagbubukas ng klase, lahat ng ito ay may tiyak na hangganan at nakikita – ngunit ang COVID-19 ay walang katiyakan kung kalian hahangga o mabibigyan kalunasan higit pa dito ay hindi nakikitang kaaway.

Kinikilala natin ang kahalagahan ng edukasyon, ngunit sa kalagayan natin ngayon,
masisiguro ba ng kagawaran at gobyerno ang madaling pagkakaroon at epektibong distance learning sa pamamagitan ng mga probisyon sa gadgets, koneksiyon sa internet at learning modules kapuwa sa mga mag-aaral at guro gayundin ang kasiguruhan na ang posibleng pagkahawa ay maiiwasan sa oras na ipatupad ng DepEd ang harapang pag-aaral?

May mga bansang pinayagan na ang pisikal na pagdalo sa mga klase at kahit pa mahigpit ang mga patakaran ukol sa COVID-19 ay may mga nahawa at nagkasakit pa rin, kalauna’y muling ibinalik ang mahigpit na quarantine at pagbabawal sa pagpasok.

Tama ang sabi ni Gat Jose Rizal na ang “kabataan ang pag-asa ng bayan” ngunit hindi naman natin gusto na ang mga pag-asa ng bayan ay nagkakasakit at nangamamatay dahil sa maling desisyon.