Kapabayaan ng isa hinagpis ng iba

Hayaan niyong magkuwento ako ng isang tunay na pangyayari sa gitna ng pamamayani ng pandemya sa COVID-19. Napakaraming istorya na ng iba’t-ibang tao ang ating naririnig, napapanood at nababasa hinggil sa kanikanilang karanasan sa pandemyang bumalot sa sangkatauhan ngayon. Sarisaring mga kuwento, ngunit napukaw ang aking damdamin sa kamakailang pangyayari na aking nalaman na akin […]

Continue Reading

Kailan ba talaga malilinis ang kapulisan?

Pangako ang Philippine National Police (PNP) na ipagpapatuloy ang pagbabago ng organisasyon sa pamamagitan ng isang pinaigting na programa sa “panloob na paglilinis” (internal cleansing) at ayon sa isang ulat ng PNP ay naparusahan na ang nasa 2,199 pulis mula Oktubre 14, 2019 hanggang Pebrero 25, 2020 dahil sa iba’tibang paglabag at pagkakasala. Sa bilang […]

Continue Reading

Growing a future under sufficient and secured rice production

With almost half of the local workforce currently employed in the agriculture sector, it is among the most economically and politically significant industries in the Cordillera Administrative Region (CAR). In a 2016 data the agriculture sector absorbed 43.8 percent (335,000) of the total employment of 765,000 in CAR. Of those employed in agriculture, 63.58 percent […]

Continue Reading