BAGONG SIGLA, BAGONG SAYA

UMAAPAW ANG sigla at saya nitong nagdaang lingo — ginawang asul ang Burnham Lake, may mga creative events na kaliwa’t kanan ang pagdaraos, at ang Panagbenga 2023 ay patuloy na dinarayo ng isang sambayanang pinasabik ng mga nakanselang pagdiriwang ng higit dalawang taon. Turismo ay buhay na buhay, patunay na bumalik na ang tiwala sa lungsod ng mga naunsyame sa panahon ng pandemya. Ang bagong sigla at sayaay patunay na dibdiban na ang pagpapairal ng mga patakarang magpapabilis sa hindi matatawarang pag-usad ng progresong nahambalos ng
sumisinghap na pandemya.

Kaakibat nito ang umaalong pag-asa na tuloy tuloy na ang dagliang pagbangon at pag-ahon ng lungsod mula sa pandemyang nasa huling hininga na. Nitong lingo, inilunsad ang dinagsang pagbibigay ng kakaibang anyo ng Burnham Lake. Ang mga namamasyal sa Burnham Park, bakas ang kasiyahan ng pagbabagong anyo ng lawa na ilang dekadang tila nakalimutan ng kalangitan,
gayong pinakamalapit sa itaas. Ang nasubukang pagpapa-asul sa Wright Park pond ay ginawa sa lawa, unti-unting nagmistulang kulay ng maliwanag na langit ang Burnham Lake, dahan-dahang
nawala ang kulay putikan na naging simbolo ng pagkapariwara ng lawa.

Matagumpay na nailunsad ang Panagbenga, ang ipinagmamalaking Best Managed Festival ng mga
nakaraang taon. Simbolo ang Panagbenga ng malawakang pagtanggap ng sambayanan sa masiglang pasinayang iba’t iba ang hugis at anyo ang ipinamalas, iba’t ibang mga pagdaraos sa iba’t
ibang lugar ang nagbigay ng bagong mukha sa isang lungsod na hindi napasuko sa bagsik at dahas ng pandemyang biglaang humambalos noong taon ng 2020. Bumalik ang Panagbenga, ang taunang pagdiriwang ng Baguio Flower Festival na naisantabi lamang ng Covid-19.

Muli, sumambulat ang saya ng Panagbenga. Ipinarinig ang tugtog ng himnong kinalugdan bilang simbolo ng pinag-isang diwa ng isang lungsod na ngayon ay hindi na mapigilang sa pag-ahon, sa pagbangon, sa pagharap sa anumang mga unos ng panahon. Muli, umaliwalas ang kalangitan at malayang tinanggap ang alay sa mga natatanging yaman ng kalikasan na naging ugat ng buhay sa
sulok na ito ng mundo. Muli, naipamalas ng Baguio ang ganda, yumi, at kariktan ng isang selebrasyong naging huwaran ng maayos na pamamahala, ng masinop na tulungan ng publiko at
pribadong sector ng lipunan.

Muli, namayani ang saya at sigla ng Panagbenga, pahiwatig na kailanman, walang pwersa ng pandemya ang makakapigil sa taunang pagtatanghal ng pinag-isang pwersa ng buong lipunang umiindak sa tunog, sa ingay, sa hiyaw ng Panagbenga. Nakakataba ng puso ang taas-noong paglulunsad ng Panagbenga. Kahit na patikim pa lamang ang naganap na programa – sa susunod na lingo ang inaasahang higit na magilas na Street Dancing Competition at ang Float Parade na siyang mga sentro ng saya at sigla ng pagdiriwang. Maayos ang naging agos ng taon. Ngayon nga ay mukhang naibaon na sa limot si covid.

Sa araw-araw na paglilista, laging bokya ang pandemya, maswerte na kung merong mangilang-ngilan ang bilang ng mga napupuruhan. Nasyonal man o local, si covid ay naghihikahos na, bagamat patuloy siyang banta sa kalusugan, hindi lamang sa atin, kundi sa iba pang panig ng
mundo. Ang pagbabalik ng ating lungsod sa kamalayan ng mundo ay nagaganap dahil na rin sa pinagsama-samang pwersa ng lahat ng sector ng lipunan.

Tama si Mayor Benjie na nasa pinag-isang balikat ng publiko at pribadong sangay ng Baguio ang pag-sasayos, ang pagpapaganda, at ang pagpapabuti ng buhay ng lungsod. Isang saludo sa Baguio Tourism Council at sa Creative Baguio City Council sa kanilang masusi at hindi mapipigilang pagbalangkas ng mga kaganapan upang ipamalas ang naghuhumiyaw na bagong mukha ng Baguio. Ang sabi nga ng ating Ama ng Lungsod: Mabuting pamamahal sa pinag-isang diwa!” AngatTayoBaguio – wala ng paghadlang!

Amianan Balita Ngayon