BAGUIO FEDERATION OF WOMEN’S CLUBS

Baguio Federation of Women’s Clubs – Gng. Baguio 2023 Coronation Ceremony Theme: # Embrace equity “Together we can work collective to impact positive changes” Guest of Honor: Cong. Mark Go Gng. Baguio 2023 – Lucia B. Palengeo, Gng. BFWC – Susan Wadwadan, Gng Pag-ibig – Jackelyn Lumibao, Gng. Pag-asa – Alma Inong, Gng. Kapayapaan – Celia Garcia, Gng. Kawanggawa – Maria Plodoxksy, Gng. Katarungan – Jane Segui, Gng. Kalayaan – Imelda Barlis, Gng. Kaunlaran – Gwen Pocdihan.

Amianan Balita Ngayon