Balay taripato mabangon iti maikadua a distrito iti Ilocos Sur

Sep 3, 2017

VIGAN CITY – Tapno adda makaanay a pagyanan dagiti babbaket ken lallakay nga awanan mangtaraken ken napanglaw, maipatakder ti Balay Taripato iti maikadua a distrito ti Ilocos Sur iti sakup ti Santa Lucia District Hospital iti ili ti Santa Lucia.
Daytoy ti impakaammo ni Bokal Gina Pe Benito-Cordero kabayatan ti pannakiuman dagiti kameng ti lokal a media kenkuana.
Narugian nga insigida ti panakaipatakder ti pasdek idi Agosto kalpasan iti naaramid a ground-breaking ceremony nga indaulluan ni Cordero.
Manamnama a malpas ti konstraksion iti uneg ti tallo a bulan ken naituding a maluktan inton Enero 2018.
Agdagup ti 26 a katao ti laonen ti baro a Balay Taripato wenno 12 a lallakay ken 14 a babbaket.
Kinuna ni Cordero a dagiti taga-maikadua a distrito a lallakay ken babbaket nga adda iti Balay Taripato iti Magsingal ket maiyalisdanto iti baro a pasdek tapno as-asideg a pangbisitaan dagiti kakabagianda.
Kalpasan a maluktan ti baro a Balay Taripato, kinunana nga agkasapulan ti probinsia ti caregivers ken kabarbaro a nars a mangserbi kadagiti pasiente.
Ti Balay Taripato iti Santa Lucia ket maikatlo a maipatakder iti Ilocos Sur.
Immuna a naipatakder ti Balay Taripato iti Magsingal District Hospital, Magsingal, Ilocos Sur idi 2006 babaen ti programa ti gobierno ti probinsia nga indaulluan idi ni Gobernador Deogracias Victor “DV” Savellano.
Simmaruno a nabangon ti maikadua a Balay Taripato iti sigud nga Azcueta Clinic ili ti Cabugao.
Kangrunaan a panggep ti Balay Taripato ti mangipaay ti tulong ken nam-ay kadagiti nataengan a lallakay ken babbaket iti probinsia nga awanan ti mangtartaraken. ICR/PIA-Ilocos Sur / ABN

RELATED POSTS

AMIANAN POLICE PATROL

2 Male minors arrested for possession of illegal drugs and airsoft guns Two minors involved in a commotion were arrested after they were...

HEARING AID

HEARING AID

DOH-Ilocos Region Chief of Local Health Support Division Jimuel S. Cardenas, hearing aid recipient -Ryan K. Palacay, Regional Director...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest