Bible at Death, Ano nga ba ito?

Tapik ni Tonying

Ano nga ba ang hatid ng Semana Santa sa ating mga Pilipino? Dapat ba nating gunitain ito sa tuwing Mahal na Araw? Paano nga ba natin ginugunita ang sakripisyo ni Panginoong Hesus upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan? Ang inyong lingkod ay hindi isang Pastor ngunit tanggap ko na si Hesus ang tanging kaligtasan ng sangkatauhan tanggap ko na Siya ng hindi natin nakikita na patuloy na nagmamahal sa atin, Siya ay mapagmahal at mapagpatawad.

Gusto kong I-share ang karanasan ng isang sundalo ang pangalan ay Johnny na hindi relihiyoso subalit ng siya ay mapunta sa kanyang destino sa Manaoag, Pangsinan ay nakausap sya ng Chaplain o pari ng mga sundalo at tinanong siya kung takot ba siya sa kamatayan o death? Ang naisagot ng batang sundalo na oo takot akong mamatay na agad sinabi ng Chaplain na huwag siyang matakot dahil aniya may ibig sabihin ang Death.. ito ay ang letrang D ay ibigay sabihin Departing aalis ka sa mundo ayaw mo man o gusto ang E naman ay Eternally hindi ka na babalik, ang A naman ay Abandoning everything wala kang madadala na anumang yaman mo, T naman ay Travel maglalakbay ka patungo sa dalawang destinasyon ito ay ang Heaven o Hell .

Yun ay kung tatanggapin mo na sinner ka at tanging si Hesus ang tatangapin mong Diyos na tagapagligtas na walang makakarating sa Dakilang Ama kundi ka maniniwala kay Hesus. Habang nasa mundo ka o nasa lupa dapat mag invest ka na patungo sa langit at isang magandang investment ay ang BIBLE ..na ang ibig sabihin ay BEST ..INVESTMENT ..BEFORE ..LEAVING ..EARTH. Tama naman hindi ba yan ang natutunan ng batang sundalo noong siya ay nasa Mindanao kung kayat mula noon hindi na siya natakot sa mamatay dahil nakapag invest siya sa BIBLE.

Ngayon Mahal na Araw dapat natin na gunitain ang naging buhay ng Panginoong Hesus dahil siya ang kaligtasan tungo sa Ama sa Langit..