DA-CAR anniversary accomplishments

Community Billboard

Malaki ang pasasalamat at ipinagmalaki ni DA-CAR Regional Executive Director Lorenzo Caranguian ang kanilang mga pangunahing programa na tagumpay na naisakatuparan ang Rice Program, Corn Cassava program, High-Value Crops Development Program, Livestock program, Organic Agriculture program, Second Cordillera Highland Agricultural Resource Management Project (CHARMP2), Philippine Rural Development Project at ang Special Area for Agricultural Development (SAAD) bilang isang handog para sa pagdiriwang ng ika-29 anibersaryo ng Department of Agriculture. Buo ang suporta ng mga kinatawan ng DA na sina Regioal Director for Research and Regulatory Cameron Odsey, Regional Technical Director for Operations Danilo Daguio na ginanap sa DA Conference Hall noong June 30, 2017. Ang tema sa taong ito ay “Developing Our Mountains, Together for Sustainable Agriculture and Eco-Tourism.”