DAHIL TAYO AY MATATAG, BABAWI TAYO

Ang taong 2022 sa Pilipinas ay nagdetalye ng mga kapansin-pansing pangyayari at ang mga nakatakdang mangyayari sa bansa sa taong 2022. Ang pandemya ng Covid-19 na higit na tinukoy ng naunang dalawang taon ng 2020 at 2021 ay nagpatuloy sa 2022. Maliban sa pandemya ay nakaranas ang Pilipinas ng sunod-sunod na sakuna at mga kalamidad gaya ng malalakas na bagyo at lindol.

Ginimbal rin tayo ng malalaking pangyayari sa politika, buhay panlipunan at ekonomiya. Sa kabila nito ay isang bagong taon ang paparating! Ang taong 2022 ay iiwan na natin at ang 2023 ay naghihintay na maisulat. Ano ang gagawin mo upang ang taong ito ay magiging pinakamaganda? Natupad mo ba ang mga naunang resolusyon o sa bagong taon? Huwag kang mag-alala, hindi pa naman huli ang lahat.

Higit sa pagkakaroon ng isang resolusyon sa bagong taon ay dapat nating tandaan na ang susing salita upang makalagpas tayo sa mga gipit na panahon ay “katatagan”. Hindi lang ito angkop, gaya ng nalaman natin kung paano pagtagumpayan ang isang pandemya, ngunit ito ay maaaring salita ng dekada. Ang katatagan ay mahusay na pakikibagay sa harap ng anumang pagsubok, sa
masaklap na karanasan, trahedya, mga banta o mga nagdudulot ng matinding pag-aalala na tiyak na nararanasan natin sa loob ng nakalipas na tatlong taon.

Ibig sabihin ng katatagan ay ang pagbangon pagkatapos matumba, kumatok sa panibagong mga pinto kung nagsasara ang mga luma, at nalalaman na ang tagumpay ay maaaring mangyayari gaano man kadalas tayo nabigo noon. Ang pagiging matatag ay hindi umaayaw, humahakbang pa kahit ano pa ang mangyari, at gumigising bawat umaga upang muling harapin ang mga posibilidad ng isang bagong araw. Ibig sabihin nito ay pakikibagay, kakayahang umangkop at makaligtas.

Kailangan ang tiyaga at pagsisikap – sa pisikal, pag-iisip, at sa damdamin. Ang lahat ng ito ay susi sa pagiging mas matatag at lubos na maging mas matagumpay sa kung anuman ang nais natin sa buhay. Totoong nasadlak tayo, nangyayari na kung may mga pagdiriwang at pagsasaya ay may mga kababayan naman tayo sa ibang panig ng bansa na nagdurusa na sana’y nakikipagdiwang din sa mga panahon na ito, subalit sa mga hindi inaasahang hagupit ng masamang panahon ay muli silang sinubok ng tadhana.

Alalahanin din natin sila sa ating mga panalangin na sa lalong madaling panahon ay makabangon na sila at kahit sa ilang natitirang mga ataw ng taon bago magbagong taon ay masubukan din nila ang ngumiti. Anuman ang iyong nabuong resolusyon para sa taong ito, laging tatandaan na ang pinakamahalagang bagay ay ang pag-usad, ang namamalaging pagbabago ay hindi nangyayari sa magdamagan lamang kundi kung itinututok natin ang pagpapabuti sa ating mga sarili nang kahit hinay-hinay sa bawat araw ay makikita natin ang bunga bago pa natin mamalayan. Maging tapat tayo, hindi madali ang buhay. Laging mayroong baku-bako habang tayo ay naglalakbay sa hirap na kaagapay ng pagiging tao, ngunit sa kabila nito ay kaya nating bumawi dahil tayo ay matatag. Manigong Bagong Taon sa ating lahat!

Amianan Balita Ngayon