DIPLOMAT HOTEL TOURIST

Nagtriple ti bilang dagiti bisita a simmangbay iti nalatak a Diplomat Hotel idiay Dominican-Mirador Hill Barangay kagiddan ti Undas 2023. Maiparit ti sumrek iti uneg ti nasao a pasdek kagiddan ti rehabilitasyon nga ipatpatungpal ti lokal a gobierno ti Baguio City.

Photo by Bombo Jordan Tablac

Amianan Balita Ngayon