DISIPLINA, DISIPLINA AT DISIPLINA PA

Ang disiplina ay isa sa pinaka-importanteng kaugalian ng pagkatao sa buhay ng bawat isa. Ito ay tumutukoy sa isang kalipunan ng mga tuntunin at gabayan na kailangang sundin habang sumasailalim sa isang trabaho o aktibidad. Isa itong pamamaraan ng pagiging matapat, kasipagan, determinado, at nahihimok habang gumagawa ng anumang trabaho o aktibidad. Isa itong karakter o pag-uugali na tumutulong sa isang tao na tapusin o lubusin ang mga gawain.

Ang papel ng disiplina sa ating buhay ay magtakda ng kaayusan, kahusayan, pagiging nasa oras, organisasyon, at pokus sa mga gawain. Ang sabi nga nila, “ang buhay na walang disiplina ay tulad ng isang barko na walang radar”, kaya ang kahalagahan ng disiplina sa buhay ay hindi maaaring ipagwalang-bahala. Ang disiplina ay isang konsepto na batid ng lahat, subalit iilan lamang ang lubos na nakakaunawa sa tunay na ibig-sabihin nito. Napakahalaga para sa atin na maging disiplinado sa araw-araw. Ang disiplina ay ang katangian na labanan ang simbuyo na bumigay sa mga negatibong paggawi at tulungan tayong tumuon sa lahat ng mga positibong pagkilos.

Ang pagiging disiplinado ay isa sa mga pangunahing salik ng pagiging masaya. Ibinibigay ng disiplina sa tao ang mga tuntunin upang ibuhay ang kanilang mga bugay ng mahusay at epektibo. Kung mayroong disiplina sa buhay ay makakagawa ka ng maliit na sakripisyo sa kasalukuyan para sa mas mabuting hinaharap. Lumilikha ang disiplina ng pag-uugali, gumagawa ang pag-uugali ng kagawian, at ang kagawian ay nagiging ikaw sa araw-araw ang pag-uugali at pang-araw-araw na disiplina ay lilikha sa isang tao kung anong magiging siya.

Gaya ng isang kalamnan, ang disiplina ay maaaring matutunan. Kapag mas trinatrabaho ang disiplina mo mas tumitibay ito. Lagi itong nakikita sa mga palakasan sa lahat ng pagkakataon, tinatalo ng mas disiplinadong team ang hindi disiplinadong grupo kahit pa mas matalento ang mga ito. Kasalukuyang pinapasigla at muling isinusulong ng lokal ng gobyerno ng Lungsod ng Baguio na manatiling nasa pangunahing destinasyon ng mga turista ang lungsod gayundin manatiling nasa isa sa pinakamagagandang siyudad sa buong mundo.

Subalit gaano man ang pagsisikap ng mga namamahala kung sa isang maliit na bagay gaya ng pagkakalat kung saan simpleng pagtapon ng basura ay hindi pa magawa ng mga tao? Gayong may mga inilagay nang mga basurahang malapit sa kanila? Dagdag pa ang nagpapatuloy na bandalismo na tinukoy ng kapulisan ng gawa ng mga “gang” sa lungsod na totoong dumudungis sa imahe ng Baguio. Totoo na lubhang dumaranas ang modernong lipunan mula sa pagkabalisa at depresyon.

Hindi natin sila masisisi sa kanilang kalagayan, subalit sa pagpapanatili lamang ng kahit kaunting disiplina sa kanilang buhay ay madali ng mapapahusay ito. Ang mga disiplinadong tao ay yaman ng lipunan. Kung walang batas at kaayusan, maraming masasamang aktibidad ang mangyayari. Kinakailangan ang disiplina upang mahadlangan ang masasamang gawain sa lipunan at sa pagtatakda ng mga kinakailangang mga tuntunin at regulasyon ay magiging mas madaling mamuhay sa isang lipunan na lubos
ng kapayapaan at pagkakaisa.

Marami ng mga batas at ordinansa ang lungsod, subalit kulang pa ba ito? O baka kailangan pang itaas ang mga multa at parusa. Napakahalaga ang disiplina, gaya ng nakikita, sa parehong mga antas – sa indibiduwal at sama-sama para sa lipunan. Tumutulong ito na itampok ang kanilang pag-uugali at ilarawan ang kanilang karakter at pag-iisip. Tumutulong din ang displina na tugunan ang mga suliranin ng bawat-isa at isulong ang isang lipunan o lungsod na kapuwa mapayapa at kagalang-galang. Kaya tama lamang na sabihin na kung walang disiplina ay walang anumang buhay at kung walang disiplina ay walang kaunlaran.

Amianan Balita Ngayon