Expectations Versus Reality : Eksakto

Opinion

Hindi na kinakailangan ang motorcycle barriers para sa mga rider na nakatira sa iisang bahay sa mga lugar na nasa ilalim ng general community quarantine (GCQ). Inaprubahan ng National Task Force on coronavirus disease 2019 (COVID-19) ang transition protocol sa motorcycle back riding na ipatutupad umpisa Agosto 19.

Ngunit kailangan pa rind aw magpakita ang mga rider ng identification card o sertipikasyon mula sa barangay o anumang dokumento na nagpapakita at nagpapatunay na ang rider at back rider ay may parehong address upang maiwasang mahuli at makasuhan ng paglabag sa panuntunan sa “pillion riding” o magka-angkas.

Ngunit sa ilalim pa rin ng protocol, ang riders na hindi nakatira sa parehong bahay ay dapat mayroong barrier na kapareho ng disenyo ng kompanyang Angkas at ang back rider ay dapat na isang authorized person outside residence (APOR). Ang driver ay maaari o hindi kailangang isang APOR at ang motorsiklo ay dapat pag-aaring pribado at hindi paupahan.

Nilinaw ng mga awtoridad na ang motorcycle barriers ay mananatiling isang requirement para sa mga driver at back riders na hindi nakatira sa parehong bahay, kahit pa magkamag-anak sila.

Base sa health protocols kailangang magsuot ang driver at back rider ng face masks at full-face helmet “na kailangang nakasuot sa buong panahon habang naka-back ride.” Samantala, sa mga lugar na nasa ilalim ng modified GCQ, ang mga local government unit ay may tanging awtoridad na magpatupad ng panuntunan base sa kanilang sitwasyon.

Ang pag-alis ng ilang restriksiyon sa motorcycle pillion riding o angkas ay katunayan na daw na pinapakinggan ng NTF ang mga karaingan at suhestiyon ng publiko.

Pero kahit hindi na nire-require, ipinapayo pa rin ang paggamit ng barrier dahil daw sa kailangan hadlangan ang maramihang impeksiyon sa mga pami-pamilya. Sa oras na maimpeksiyon ang isang miyembro ng pamilya, may katiyakan na mahahawa ang buong pamilya kaya pinapayuhan ang motorcycle riders na maging maingat pa rin.

Mabuti naman at nakinig ang NTF sa mga hinaing at suhestiyon ng publiko, patunay lamang ito ng katotohanan sa isyu ng “inaasahan kontra realidad” (expectations versus reality). Dahil daw kapag “magka-angkas” ay inaasahan ang pagkahawa.

Ngunit ang realidad ay mag-asawa na nga ang riders at magkasama sa halos lahat ng oras at pagkakataon, magkatabing natutulog at nakatira sa iisang bahay at ang mga hindi naman mag-asawa ay pareho naming protektado ng face mask at helmet na buong ulo ang natatakpan at isama mo pa halos ballot na ballot ng katawan. Ang isa pang idinidiin ng mga eksperto ay ang aerodynamics kung saan sagabal at kumokontra daw sa hangin ang barrier na magiging sanhi ng hindi balanseng pagdrive – na hahantong o napakalapit sa aksidente.

Ang regulasyon ay hindi lamang kakatwa, baligho, walang kabuluhan o mas masakit pa ito’y kalokohan kundi kontra-mahirap pa. Mahirap sabihin ito ngunit ito ang realidad. Mas maraming rason na madismaya – ang siyentipikong basehan nito bilang isang epektibong health protocol ay alanganin dahil inilalagay ang mga motorcycle rider sa lubhang panganib at hinahadlangan ang pagkilos ng ekonomiya pabalik dahil karamihan o halos lahat ng manggagawa ay motorsiklo ang gamit na transportasyon.

Idagdag pa sa pahirap nila ang dagdag gastos sa face mask, face shields at motorcycle barriers. Lugmok na sila sa gastos sa mga ito sa kanilang maliit na sahod kapag minalas pa ay bayad multa pag nahuli at habang nanlulupaypay sa batas na “no-work-no-pay.

Ang katawa-tawang batas sa motorcycle barriers para sa mga mag-asawa ay tila likha ng mga matitigas ang loob na tumangging matinag sa kabila ng malawakang oposisyon udyok ng mabuting hangarin. Ayaw nilang aminin ang kanilang mali, kaya kailangan na ng mga lider na makatuwiran at matalino upang maibalik ang katinuan sa kaawa-awang sitwayong ito.

Sabi nga sa Ingles, “you know how you let yourself think that everything will be alright if you can only go to certain place or do a certain thing. But when you get there you find it’s not that simple. So learn one thing, that to expect is bad and that the world is not here to fulfill your expectations.”