FINANCIAL LITERACY SEMINAR

Aktibong nakiisa ang mga kababaihan sa seminar patungkol sa Financial Literacy na pinangunahan ni Dennis Gundran, Senior Research Specialist mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas.

Photo by Valerie Ann E. Dismaya/UB-Intern

Amianan Balita Ngayon