Ganito Noon, Hanggang Ngayon

Opinion

AKALAIN MO, simpleng araw ng palitan — sa madaling salita, substitusyon — mala piyesta ang dating! Yung nag-file para Bise, napiling maging Presidente, iba pang partido ang ginamit. Yung urongsulong sa mga plano, kunwari ay Bise, naging Senador na lang. Kawawa naman.

Paano na kung di payagang baguhin ang mga oras ng sesyon? At heto pa, yung di-umano ay No. 1 sa mga pre-election survey, bilang Presidente, biglang binago ang takbo ng pag-iisip, at No.2 na lang sa taga-Norte.

Yung pangunahing pambato ng pambatong partido, umaklas at pumakabilang partido. Naiwan tuloy na inulila ang partidong nahati sa magkabilang panig. Ngayon naman, ang natatanging anak ng dating Ama ng lahat, dekada sitenta, aba eh, patong patong na asunto ang biglang nagkabuhay.

Sa loob ng kulang kulang na isang buwan, apat na pang-hadlang ang biglang ibinalandra upang maunsyami ang layuning maibalik sa palasyo ang dati ay pugad ng kanilang kaligayahan.

Tulad ng nasabi ko nang isang lingo lamang, hanggan sa dulo ng walang hanggan, pulitikang umaatikabo ang namamayani. Iyan ang kahihinatnan kapag usapang pulitika ang atin lamang pakikinggan. Sa nangyayari nga ngayon, walang katapusang balitang pampulitika ang nangingibabaw, lahat ng mata nakatuon sa nagbabalita, lahat ng tenga ay halos ipagdiinan sa pakikinig, mga mata ay nakatuon pero walang ningning, habang bukambibig ang mga pangyayaring sumasayaw sa abot ng kanyang kamalayan..

Uulitin ko ang tanong ng madlang pipol: Ito na ba o hindi pa? Haka-haka pa muna. Abangan ang susunod na pahayag. May mga araw pang
darating, at sasambulat sa ating kamalayang kay tagal na rin iginapos sa alanganin.

Walang patid ang hambalos ng mga isinasambit ng mga nakaaalam, subalit sa puntong bibigay na, heto at bantulot pa rin. Iisa lang ang ibig sabihin. Wala pang malinaw na pahayag mula sa kinauukulan. Dahil na rin ito sa pabago-bagong takbo ng mga nasisiyahang payaso ng bayan.

Kaya naman maski na pinag-pares pares na ang mga pangalan na para bagang mga batong umiikot sa kamunduhan, hindi pa rin maipaliwanag kung ano ang direksyon ng buhay pulitika. Ang tunay na Bato, naitama na ang dikta at tahimik na nag-giddiyap sa paglubog ng araw.

Aking uulitin ang hindi magkamayaw na tanong: Iisa lamang ang dapat na maihampas sa ating kamalayan. Bakit nga ba gusto nating matuliro sa mga pangyayari. Hanggang pulitika na lamang ba tayo, at pati na ang pinangingilagang covid ay tila pikit-mata na nating harapharapang sinusuong?

Walang kaduda-duda, atin ng napanood ang pelikulang nasa puting tabing, pinaglumaan na ang script na tadtad ng pagbabago habang gumigiling ang makinarya. Nagbago nga lang ang pangalan, pero ang apelyido ay pareho pa rin.

Hele ngayon, hela bukas, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Paano maiaangat, kung maruming pulitika naman ang dumidiin sa buhay Pinoy? Ika nga ng barbero ko, wala na nga, wala!