Ibigay ang ayuda sa mga karapat-dapat at mas nangangailangan

Editorial

Ang pagtugon sa talamak na kahirapan ay hindi isang madaling bagay, katunayan ay kinakailangan ng matagal na panahon na kaakibat ang napakabigat trabaho at maigting na pagsisikap. Hindi rin ito maisasakatuparan kung walang pera – napakalaking halaga ng pera. Laganap ang kahirapan sa maraming bansa kaya nalikha ang mga programang Conditional Cash Transfer (CCT) na layong pababain ang kahirapan sa pamamagitan na gawing kondisyunal ang welfare program para sa mga aksiyon ng mga tatanggap. Ililipat lamang ng gobyerno ang pera sa mga tao na nakapasa sa tiyak na pamantayan.

Kasama sa mga pamantayang ito ay ang pagenrol sa mga bata sa mga pampublikong paaralan, sumailalaim sa regular na check-up ng isang doktor, tumanggap ng mga bakuna, o mga kagaya nito. Layon ng mga CCT na tulungan ang kasalaukuyang henerasyon sa kahirapan, gayundin na putulin ang siklo ng kahirapan para sa mga susunod sa pamamagitan ng pagpapa-unlad sa puhunang tao.

Dito sa Pilipinas, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ay isang social development strategy ng pambansang gobyerno na nagbibigay ng conditional cash grants sa mga lubhang mahihirap na sambahayan upang pahusayin ang kanilang kalusugan, nutrisyon at edukasyon partikular ng mga batang edad 0-14. Itinulad ang programa sa conditional cash transfer (CCT) schemes sa mga bansa sa Latin America at Africa, na iniahon ang milyon-milyong tao sa buong mundo mula sa kahirapan.

Namumuhunan ang CCT sa mga bata kung saan sisiguruhin na ang mga batang naka-enrol sa programa ay makatapos ng high school na itataas din ng programa ang tsansa nila na makatuntong sa kolehiyo o magkatrabaho. Sa isang pag-aaral ng Philippine Institute of Development Studies (PIDS) ipinakita na ang mga batang makatapos ng high school ay nakakakuha ng mas magandang sahod o 40% mas mataas kaysa sa mga nagtapos lamang ng elementarya.

Mula nang ito’y pasimulan noong 2008, napagsilbihan na ng programa ang 5,220,953 mahihirap na sambahayan sa buong bansa. Hanggang noong Disyembre 31, 2021 ang 4Ps ay mayroong 4,091,590 sambahayan ang nasa ilalim nito. Tumutulong din ang 4Ps ang gobyerno ng Pilipinas na matupad ang pangako nito sa Millennium Development Goals (MDGs) – lalo na sa pagpawi ng malubhang kahirapan at gutom, sa pagkamit ng universal primary education, sa pagsulong ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, sa pagpapababa ng kamatayan ng bata, at pagpapabuti sa maternal health care.

Gumagana ang 4Ps sa lahat ng 17 rehiyon sa Pilipinas sakop ang 79 mga probinsiya, 143 lungsod at 1,484 munisipalidad. Pinipili ang nga benepisaryo sa pamamagitan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction (NHTS-PR), na tinutukoy kung sino at kung nasaan ang mga mahihirap sa bansa.

Sa deklarasyon ng bagong Kalihim ng DSWD na si Erwin Tulfo ay sinabi niyang sa 4Ps ay mayroong 1.3 milyon benepisaryo sa 4.4 milyon ay hindi na ikinokonsiderang ‘mahihirap’ bilang isang kuwalipikasyon para sa mga benepisyo ng 4Ps. Ibig sabihin ay matatanggal na sa listahan ang sangkapat ng 4.4 milyong nakalistang benepisaryo.

Dahil dito ay malilibre ng nasa PhP15 bilyon para sa ibang kuwalipikadong Pilipino na papalit sa kanila at maibibilang na sa 4Ps program. May mga naiulat din sa nakaraan na pinagsamantalahn ng ilang opisyal hanggang sa barangay ang pondo sa 4Ps at ang ibang tumanggap ay ipinagsusugal, iniinom ng alak at ginagastos sa ibang bagay ang ayuda.

Hindi perpekto ang programa, subalit isa ito sa mga programa na nagbibigay ng direktang tulong sa mga mahihirap na sambahayan na hindi kinakailangang dumaan sa iba’t-ibang lagusan ng burukrasya.

Ayon sa World Bank, ang 4Ps ay isa sa pinakamahusay na target sa social safety net programs sa buong mundo. Hindi rin ito isang limos para sa mga Juan Tamad bagkus isang panghikayat upang magtrabaho at magsumikap ang mahihirap na sambahayan para makaahon sa kahirapan.

Ang hakbang ng bagong kalihim ng DSWD ay magandang ehemplo na malinis ang listahan upang mabigyan naman ng oportunidad ang ibang mas kuwalipikado at mas karapat-dapat na makatikim ng tulong gobyerno habang ginagarantiya ng mga pamamaraan na mabenipisyuhan ang mga mas nangangailangan upang ang pera para sa programa ay hindi mapunta sa wala.