“KAHIRAPANG HINAHANGAD NA MAPUKSA, ABOT KAYA”

Uumpisahan ang taong 2023 sa Cordillera Administrative Region (CAR) ng positibong tala – na
ang hangad na karamihang mapupuksa na ang kahirapan ay talagang abot kaya na. Ayon sa talaan ng programang “2021 Listahanan 3” (update ng National Housing Targeting System for Poverty Reduction (NHTS – PR) ng Kagawaran ng Panlipunang Kagalingan at Kaunlaran (DSWD),
bumulusok na lamang sa 17 porsyento ang mahihirap na pamilya sa CAR.

Sa kabuuang bilang na 268,141 households na inassess sa buong Rehiyon, tanging 46,702 na lamang ang maituturing sa kanilang mahirap. Nagpapakita ito ng bumubuting kalagayan mula
noong “Listahanan 2” noong 2017 kung saan may naitalang 64,633 pamilyang mahihirap at 77,811 naman noong “Listahanan 1” noong 2012. Ang “Listahanan”, ay isang “information management system” kung saan natutukoy sino at saang pook ang mga mahihirap.

Istadistika ito na giya ng DSWD at mga katuwang nitong “social protection partners” sa pamahalaan at mula sa pribadong sector sa pamamahagi at pagpapaabot sa mga programa at serbisyong layong mapababa ang antas ng kahirapan sa bansa. Ayon pa sa “Listahanan 3” ng DSWD-CAR, halos kalahati o 49 porsyento ng mga naitalang mahihirap ay kabataan (edad 18 at pababa), 4 porsyento ang Senior (edad 60 pataas), 1 porsyento ang may kapansanan at 2
porsyento ang solo parent.

Ilan pa sa mga natanging naitalang istadistika sa “Listahanan 3” sa CAR ay: may 13,865 kabahayan ang bulnerable sa mga sakuna dahil gawa ang mga dingding sa light materials lamang; 9,150
households ang may mga hindi maayos na palikuran; isa sa limang household ang walang kuryente at 20,485 households ang hindi ligtas ang pinagkukunan ng inuming tubig. Ayon naman sa talaan ng Philippine Statistics Authority (PSA) ng 2021, tanging 6.9 porsyento na lamang ang “poverty incidence” sa CAR o tanging 30,740 pamilya ang mahihirap.

Halos kalahati ang tala ng poverty incidence sa CAR kumpara sa buong bansang 13.2 porsyento.
Nalaman din ng PSA na halos 1.7 porsyento ang pagbulusok ng poverty incidence sa CAR mula noong pagtatala nito noong 2018 na may 8.6 porsyentong poverty incidence. Kahika-hikayat ang mga istadistika ukol sa pagpuksa ng kahirapan, sa kabila ng marami pa ring daing ng mga dukha
dahil sa mga hindi abot-kayang mga kapakinabangan lalo na sa presyo ng mga bilihin.

Ngunit ang mahalaga’y, umuusad ang pagsisikap ng pribado at pampublikong sector ng lipunan upang puksain ang kahirapan na ugat ng paghihimagsik sa ating bayan.

Amianan Balita Ngayon