“KATOTOHANAN SA PAOAY LAKE, INAMIN DIN NAMAN”

Noong una’y isinantabi ng Ilocos Norte provincial government ang Escherichia coli (E. coli) bacteria contamination ng Paoay Lake national park sa barangay Suba, Paoay, Ilocos Norte at ipinagpilitang buksan ang waterpark sa ngalan ng turism. Ngunit lumabas din ang katotohanang hindi angkop sa water activities sa pag-aming napabuti na ang kalagayan ng lawa sa pamamagitan ng water treatment, gamit ang isang toneladang Vigormin upang mawala ang di-kanais-nais na
amoy, maitim na kulay ng tubig at pigilan ang e-coli contamination.

Sa pakikipagtulungan ng Department of Science and Technology-Ilocos Norte, pinamahagi ang Vigormin sa mga negosyo sa paligid ng lawa, kasama ang Malacanang of the North at iba pa, upang tumulong sa pagpapabuti sa kalagayan ng katubigan ng lawa. Nagwagi ang pamamaraan, ayon sa
laboratory analysis ng Department of Environment and Natural ResourcesEnvironmental Management Bureau Region I (DENREMBRI), sapagkat mainam na ang kalidad ng katubigan ng
lawa para sa paglangoy at iba pang water activities, na noong una’y isinantabi lamang ang mataas na presensya ng e-coli upang bigyang daan ang pagbubukas ng Paoay Lake water park.

Ayon sa Ilocos Norte Tourism Office, naitala sa water quality tests ng DENR ang 8.7 pH level sa Paoay Lake at batay sa water quality guidelines, maari nang lumangoy sa katubigan nito. Mabuti’t hindi nagdulot ng malawak na kapahamakan ang di-pagsa-alang-alang sa kalidad ng tubig sa lawa sa mga nagging parokyano ng naturang water park. Ngunit pag nagkataon, ang ngayo’y tinaguriang
“kauna-unahang floating playground sa Norte” ang nagiging isa sa mga sagka sa pagbangon ng turismo sa probinsya. Iisa lamang ang mahalagang aral na mapupulot sa pangyayari. Kinakailangan ang tuwirang pagsa-alang-alang sa kapakanan, kagalingan at kaligtasan ng mga mamamayan sa gitna nang kagustuhan ng pang- ekonomiyang pagbangon, hindi ang kabaliktaran nitong una ang pagkakakitaan bago ang taumbayan.

Amianan Balita Ngayon