‘KEBS’ campaign ng Comelec, katuwang ang kabataan

Ang kampanyang Know Elections Better Superfriends (KEBS) ng Commission on Elections (Comelec) ay hinihikayat ang kabataan na aktibong makilahok sa electoral process upang mabago ang “carefree mentality” sa pagkakaroon ng interes sa pamamagitan ng edukasyon sa pagboto sa pagpili ng tamang mga lider na mamumuno na hindi naisaalang-alang ang interes ng komunidad at ng bansa.
Sa pakikipagtulungan ng National Youth Commission (NYC) sa Comelec ay hinikayat ang youth leaders sa lungsod at Benguet sa KBS electoral education campaign na nadisenyong akitin ang millennial’s na hawak ang kinabukasan ng bansa at hikayatin silang maging aktibo sa electoral process sa pagpili ng mga nararapat na lider.
Sinabi ni Comelec Northern Luzon Cluster Head Atty. John Paul Martin na ang electoral process ay hindi natatapos lamang sa pagboto kundi masigurong nabilang ang boto ng isang tao. Kabilang din ang monitoring ng performance ng mga nanalong kandidato. Ganito kalakas ang botante na kahalintulad sa isang human resources officer na sinisiyasat mabuti ang mga aplikante para sa isang posisyon.
Ang “My Stand, My Choice, My Move” na sentro ng KEBS campaign ay nagdagdag ng ilang mahahalagang punto sa electoral process.
Sinasakop din ng “My Stand” ang importansiya ng eleksiyon, criteria ng free at fair elections, election rights, at gaano kahalaga ang isang boto.
Bilang isang demokratikong bansa, ayon kay Martin, ay dapat isa itong customized government na babaguhin ang isang bagay upang mai-angkop sa pangangailangan ng mamamayan, proteksiyon laban sa tirano at diktatorya’ at pigilan ang pagkasadlak ng bansa.
Free at fair ang eleksiyon kapag may tamang resulta, walang hindi-makatuwirang restriksiyon, walang takot, at makakaboto ang kuwalipikado.
Sa karapatan ng matatandang mamamayan na mas ipinaliwanag ay ang karapatang bumoto, impartial registration system, hindi masisikilan ang karapatang bumoto maliban sa dahilang itinakda ng batas, iapila ang diskuwalipikasyon, pantay na access sa polling stations, “One Voter, One Vote” policy, at proteksiyon ng ballot secrecy.
“My Choice takes into consideration informed choice, qualifications and responsibilities of elected officials and setting one’s criteria. Considering that it’s our choice we take the risk and deserve the leaders we voted for, therefore we are accountable to their performance,” ani Martin.
Ang pagbebenta ng boto at utang na loob na mentalidad, ayon kay Martin, ay hindi dapat basehan sa pagpili. Hindi dapat makompromiso ang interes ng komunidad sa pansariling interes kung nais natin ang progreso sa pagbabago ng kuwalidad ng buhay ng buong komunidad.
Ang pagkakaiba-iba sa opinyon kung sino ang mabuting kandidato ay kailangan ding pag-usapan kasama ang mga pinagkakatiwalaan at nirerespeto o gamiting criteria sa desisyon na ipinanukala ng ilang grupo subalit sa huli ay desisyon mo rin lamang ang iiral.
Maliban sa pagrehistro at pagboto sa “My Move, ay hinihiling ng Comelec sa mga volunteer na mag-organisa ng voter education events sa paaralan o komunidad at ikalat ang panawagan at kumonekta sa ibang tao.
“We have all the resources but we just don’t have the proper managers. If we want change, we must vote wisely,” pagtatapos ni Martin. ABN

Amianan Balita Ngayon