KONSEHO ITINULAK ANG MGA ORDINANSANG PARANGAL SA MGA GURO SA LUNGSOD

LUNGSOD NG BAGUIO – Inaprubahan ng Konseho ng Lungsod ng Baguio sa unang pagbasa ang
dalawang panukalang ordinansa na kumikilala ng mga pagsisikap at sakripisyo ng mga guro sa lungsod.
Isang panukalang ordinansa na iniakda ni Councilor Jose Molintas, na kung magiging batas, ay magdedeklara sa Oktubre 5 ng bawat taon bilang Teachers’ Day sa Lungsod ng Baguio.

Ayon sa panukalang ordinansa, maidedeklara ito na isang polisiya ng pamahalaang lungsod upang “kilalanin ang papel ng mga guro para sa kanilang matapat na dedikasyon at pangako sa paglinang at pagtuturo sa mga bata, kabataan, at matatanda.” Sa ilalim ng iminungkahing pamamaraan, isang Baguio
Teachers’ Day Council ang lilikhain.

Mga miyembro at mga opisyal nito ay itatalaga ng mayor sa rekomendasyon ng City School Board.
Sa oras na pinagtibay ang ordinansa, ang mga guro at estudyante ay pahihintulutan at hinihikayat ng magsagawa ng mga aktibidad sa paaralan na kikilala sa papel ng mga guro sa “paglinang at ihanda ang
kanilang mga mag-aaral na maging responsible at aktibong mga mamamayan ng lungsod at ng bansa.”

Ang deklarasyon ng City Teachers’ Day sa ilalim ng ordinansa ay magiging kasuwato ng parehong World Teacher’s Day na idineklara ng United Nations Education, Scientific and Cultural Education (UNESCO) at ng National Teachers’ Day na idineklra sa bisa ng Republic Act No. 10743 Samantala, iniakda ni
Councilor Arthur Allad-iw ang isang hiwalay na panukalang ordinansa na hinihinging itatag ang Outstanding Teachers’ Awards sa lungsod bawat teachers’ month ng bawat taon.

Sa ilalim ng panukala, isang selection council for outstanding teachers ang lilikhain na bubuuin ng schools division superintendent bilang chairperson; at ang chairperson ng city council sa Committee on Education, Culture, Creativity, and historical Research, isang kinatawan mula sa public schools (o kanilang association) at isa pa mula sa private schools (o kanilang association), isang kinatawan mula sa Commission on Higher Education, isang kinatawan mula sa Technical Education And Skills Development Authority- Baguio Office bilang mga miyembro.

Ayon sa panukalang ordinansa, ang council for outstanding teachers ay maglalabas ng mga guidelines o
mechanics sa pagpili ng mga outstanding teacher na pararangalan, tatanggap ng mga nominasyon, iiklian ang listahan ng mga kandidato sa mayor. Pipili ang mayor ng isang outstanding teacher para sa bawat Higher Education, Vocational, High School Elementary, at Kindergarten.

Ang mga aktibidad sa buong lungsod na isasagawa ay kabilang ang pagkilala at paggawad ng outstanding
teachers sa lungsod, mga teachers summit at ibang mahahalagang forum, at iba pang aktibidad na pinasimulan ng mga guro sa lungsod na tatanngapin ng konseho para sa mga outstanding teacher.
Sa ilalim ng panukalang ordinansa, isang no class/work policy ang maaaring ipatupad ng mga paaralan para sa mga guro upang makadalo sa pagbibigay gawad at iba pang aktibidad sa buong lungsod.

Maglalaan a ng pamahalaang lungsod ng paunang halaga ng PhP500,000 para sa implementasyon ng
ordinansa. Ang dalawang panukalang ordinansa ay na-refer na sa Committee on Education, Culture, Creativity, at historical Research ng konseho ng lungsod para marepaso.

(JGH-SP/PMCJr.-ABN)

Amianan Balita Ngayon