Kung May Hirap May Ginhawa, Yun nga lang May mga Pasaway Pa rin

Tapik ni Tonying

Marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na “sana bumalik na sa normal ang ating kalagayan”, ano nga ba ang normal na buhay mo noon bago pa dumating at tayo ay sakupin ng sakit na Novel Corona Virus na sa huling taon ng 2019 ito naramdaman ng sanlibutan ?

Normal ba talaga? Ano ang mga naging gawain mo ? Ano ang kalagayan ng kapaligiran? Ano ang relasyon mo sa Panginoong Ama (Yahweh , kay Hesus) o matatawag na iyong pananampalataya?

Ok Ngarod kasamang Pabling kumusta ka na kaibigan, ganun din kumusta na kaya si Sam Bautista ang aking editor noon sa Sunstar Baguio at kumusta na kaya ang aking mga iba pang kaibigan. At kahit hindi ko kayo nakikita at dalangin ko ang inyong kaligtasan, kapayapaan at kalusugan na asa awa pa rin ng Diyos Ama sa Langit.

Balikan ko lang ang mga naging katanungan dahil marami sa ating mga kababayan at maging mga malalapit na kaibigan ay gustong balikan ang “normal” na buhay at kalagayan.

Sa aking palagay hindi na natin dapat balikan ang “normal na buhay” natin bago dumating ang COVID-19 bakit kanyo ito ay aking opinyon lang, una maaring pinahintulutan itong mangyari ng Poong Maykapal dahil ayon sa mga Banal na aklat sinabi niya na “matagal na akong nagtitimpi, matagal na akong nagpipigil at ngayon ay maririnig niyo ang aking sigaw na parang sigaw ng isang babaeng nanganganay.”

Sa pang-unawa ko maaring ito na ang poot ng Langit dahil na rin siguro sa marami sa atin ang nawawala ang paniniwala at nakakalimot na sa Amang Diyos na siyang gumawa ng lahat ng ating nakikita at nararamdaman sa paligid at marahin inabuso natin ang kapaligiran.

Marahil binigyan niya tayo ng aral na muli natin alalahanin ang lumikha sa atin, panumbalik tayo at siya ang gawin natingh sentro ng ating buhay at hindi ang mga layaw, bisyo, at pagkagumon sa mga kayamanan, pangaapi at pananamantala sa kapwa.

Iwasan natin ang pagiging mayabang at gahaman. Sabi nga ng Paring Katoliko na si Father Jerry Orbos sa kanyang misa sa telebisyon huwag na natin balikan ang dati nating buhay bagkus ay magplano ng panibagong buhay na kasama ang bendisyon ng Panginoong Hesus.

Pangalagaan ang Kapaligiran sabi nga niya irespeto ang kapaligiran bukod sa pagrespeto natin sa ating kapwa. Huwag na nating balikan ang naging masamang gawain natin noon bago sumapit ang COVID-19 bagkus balangkasin natin ang panibagong buhay kapag nagamot na ng Panginoong Ama ang sakit ng Sanlibutan..