Legislative Awareness Week, itatakda sa La Trinidad

Community Billboard

LA TRINIDAD, BENGUET – Balak na itakda ang bawat unang linggo ng buwan ng Disyembre bilang pag-alala sa Legislative Awareness Week sa magiging taunang selebrasyon nito sa bayang ito.

Sinabi ni Councilor Roderick Awingan na siyang may panukala sa nasabing aktibidad ay hinihikayat ang publiko na maging aktibong kabahagi sa proseso at tuntunin   sa lokal na lehislasyon para na rin sa kapakanan ng komunidad sa pamamagitan ng mga programa, proyekto at aktibidad (programs, projects and activities o PPA) sa panahon ng awareness week.

Ayon pa kay Awingan ay kailangang maiparating sa publiko ang powers, duties at functions ng sangguniang bayan ng La Trinidad sa pamamagitan ng awareness week.

Nakasaad sa panukalang ordinansa na magbibigay ang vice mayor na isang State of the Sangguniang Bayan Address (SOSBA) na dadaluhan ng lahat ng stakeholders sa munisipalidad.

Kabilang sa pag-uulat ng vice mayor, ang mga ulat sa resolusyon at mga aprubadong ordinansa, mga programa, proyekto at aktibidad sa lokal na konseho bilang pinakatampok ng SOSBA.

Kasama rin sa mga programa ay ang La Trinidad Legislative Gallery History na magsisimula sa mga nakalipas na konseho hanggang sa kasalukuyan na may mahalagang lokal na lehislasyong naisabatas, pagkilala sa mga nagawa ng lokal na konseho na may kapaki-pakinabang na epekto sa pag-unlad at progreso ng munisipiyo.

Mayroon ding capability building at symposium na tumututok sa lokal na lehislasyon sa lahat ng stakeholders at socio-civic programs.

Itatatag ang isang steering board upang manguna sa PPA ng awareness week.

Magtatalaga rin ang vice mayor ng isang committee na binubuo ng limang miyembro upang ipatupad ang mga PPA sa kasagsagan ng Legislative Awareness Week. ABN