LU governance roadmap, nabigbig iti 15th PGS Boot Camp

Feb 25, 2017

Nagserbi ti La Union Transformative Governance Roadmap (LUTGR) iti Basic Class ti 15th Performance Governance System (PGS) Boot Camp a naisayangkat iti The Oriental Hotel, Mariveles, Bataan idi Pebrero 15-18, 2017 tapnu mailadawan iti kinapateg ti epektibo ken epesiente a sirmata.
Idi umuna nga aldaw, Pebrero 15, bininsa-binsa ni Chris Zaens, executive director ti Institute for Solidarity in Asia (ISA) iti LUTGR iti topikona nga addaan titulo a “Getting the Fundamentals of Strategy Design Right.”
Insuro ni Zaens iti kinapateg iti panagamiris iti asbang nga umno para iti madutokan a sirmata. Inbagana nga iti LUTGR ket mangisarsarming iti kakaisuna ken napateg a posision para iti La Union babaen ti agduduma nga aktibidad tapnu masata iti sirmata iti probinsia nga agbalin a sentro iti Agri-tourism iti Amianan a Luzon intono 2025.
Inbaga ni Zaens a ti LUTGR ket napayos a wagas para kadagiti local government unit (LGU) ken national government agency (NGA) a madama pay laeng nga agsagsagana iti sirmatada. Kinunana pay nga iti LUTGR ket mangpaay iti naisalsalumina ken masingangar a posision para iti La Union. Saan laeng datoy a mangipakpakita kadagiti gunay a kasapulan a maaramid, makita pay iti relasion dagitoy a gunay iti maysa ken maysa. Kas resultana, iti sibubokel a roadmap ket mangpapaay iti masingangar a bentahe a mangiwaywayat iti pannakaamiris iti sirmata iti La Union.
Idi maikatlo nga aldaw, Pebrero 17, inusar met ni Francis Gentoral iti LUTGR kas wagas iti epektibo ken episiente a panagaramid iti daremdem. Inpaay ni Gentoral iti padasna idi kaduana a nangbukel dagiti kameng iti Probinsial a Gobierno ti La Union (PGLU) nga idadaulwan ni Gob. Francisco Emmanuel “Pacoy” R. Ortega III, iti sirmata iti probinsia. Inpaayna nu kasanu a nainnayad a nagkaysaan iti pannakapili iti sirmata tapnu umno kadagiti kasapulan iti probinsia.
Manamnama nga iti pannakaamiris iti sirmata iti probinsia ket mangpadur-as iti kinakompetitibo iti kalidad iti biag iti La Union.
Iti Basic Class ket nasarunuan iti Master Class idi Pebrero 20-22, 2017 iti isu met laeng a lugar. Ti Basic Class ket nakasentro kadagiti pundasion a konsepto iti PGS kabayatanna a ti Master Class ket nakatutok kadagiti case study a mangladladawan iti strategy monitoring and sustainability. Israel O. Rudio, Provincial Information & Tourism Office / ABN

RELATED POSTS

FILIPINO ATHLETES

FILIPINO ATHLETES

In this March 2022 file photo, Cong. Eric Go Yap of Benguet shares some light moment with Team Lakay’s Eduard Folayang and coach Mark...

AMIANAN POLICE PATROL

College student,driver, farmer, huli sa P19.8M marijuana sa Kalinga  TABUK CITY, Kalinga – Hindi nakalusot ang isang college student at...

TUBA WATER SYSTEM

TUBA WATER SYSTEM

After decades of waiting, thousands of residents of Barangay Poblacion and adjoining barangays will soon benefit from a water system...

LATEST NEWS

BAGUIO MARKET EMPLOYEES SUED IN “KWARTAIS” SCANDAL HIKES TO 14

BAGUIO CITY - Three more employees of the Baguio City government assigned at the public market as collectors of arrival fees or ‘kwartais’ were charged with malversation with falsification of public documents and falsification by public officers, jumping to 14 sued in...

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

Adding-attractions to One Town, One Product (OTOP), Mayor Clarita Sal-ongan and indigenous farmers proudly show locally grown ava (taro) product during the opening of the festival held on Sept 26 at the municipal grounds. Tuba officials show unity promoting the...

ZERO BACKLOG ITI KASKASO TI AGRARIO MATAGINAYON ITI DAR ILOCOS

SIUDAD ITI LAOAG – Matagtaginayon iti Department of Agrarian Reform (DAR) iti zero backlog nga estado iti panangipatungpal ti linteg kadagiti kaskaso iti agrario agingga iti maikatlo a kakapat iti daytoy a tawen. Ipatpatungpal ti ahensia iti zero backlog kadagiti...

GREYHOUND OPERATION

GREYHOUND OPERATION

Nagsagawa ng greyhound operation ang iba’t ibang ahensya at gamit ang sniffing dog para alamin kung itinatagong illegal na droga ang mga Persons Deprive of Liberty (PDL) sa loob ng Baguio City Jail Male Dorm. Walang nakitang droga o pharaphernalia at negatibo din sa...

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

Motibo: Land dispute BANGUED, Abra – Natukoy at nadakip na ng pulisya ang apat na suspek na pumatay sa isang guro sa high school na miyembro ng Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) community,sa isinagawang hot pursuit operation,matapos ang krimen...

LOCAL FARMERS CHALLENGED TO PRODUCE ORGANIC PRODUCTS

Tuba’s 7th Ava Festival TUBA, Benguet –Farmers in this town were encouraged to practice organic farming in order to boost and strengthened soil fertility and health benefits of agricultural products. Mayor Clarita Sal-ongan made the call during the Sept. 26 “Kapihan”...

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest