“Magsasaka, mahalaga sa Aringay, La Union”

Opinion

Walang hindi hahanga sa pagpupursige ng mga magsasakang naorganisa bilang ‘agripreneurs’ sa Aringay, La Union.

Ika nga ni Konsehal Ramsey Mangaoang, “ang tunay na nagpapahalaga at nagmamahal ay tumutulong na umunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka”.

Hindi panandaliang ayuda kundi sustenableng mga programa para sa magsasaka ang kasalukuyang naipapatupad sa Aringay. Pinakahuli’y ang— “Katas ng Gatas ng Kalabaw”ng Aringay Dairy Carabao Raisers Association (ADCRA) na kamakailan naglunsad ngmodel dairy carabao Family Module Farmsa barangay SanAntonio.

Ang pamilya ni Barangay Kagawad Jesus Galiste at Benjamin Barnachea (2 Family Module Farms sa brgy. San Antonio) ay higit na kumikita mula sa pagaalaga ng dairy carabao (Italian at Cross-bred Buffaloes).

Sa katunayan, inilaan na nga ng bawat pamilya ang 1/2 ektaryang sakahan upang pagtamnan ng damong Super Napier bilang pakain dahil mas mataas ang taglay nitong protina para sa gatasang buffalo.

Hinahatid ang produkto sa La Union Dairy Processing Center sa bayan ng Rosario ni Jomar Vallejo Galiste na isa sa mga farmer-recipients ng programang Aringay Off- Season Vegetable Production at anak din niKagawadGaliste. Kalimitang 5 litrong gatas kada arawang nakukuha mula sa isang buffalo.

Tatlong daang araw na nagbibigay ng gatas ang isang buffalo kada taon, kanya’t 1,500 litro bawat taon ang minimum na produksyon bawat buffalo. P80 bawat litro ang bentahan sa dairy processing center kaya’t P120,000 bawat baka kada taon. Nabubuhay ang isang buffalo mula 18-20 taon.

Isa ang Dairy Carabao Raising sa mga tampok na programa ng LGU-Aringay sa pakikipagtulungan ng Philippine Carabao Center.

Bukod pa’y may Organic System of Rice Intensification (Coloured, Aromatic, Red/Black Rice Varieties ); pagpapaunlad sa LGU DEMO Farm bilang accredited learning site; Fish Sanctuary and Marine Protected Area; Mangrove Reforestation; Bamboo Nursery at Reforestation; Tiger Grass Production at Walis Tambo production; Off-Season Vegetable Production atmarami pang ibang kapaki-pakinabang na hakbang upang
mapagtagumpayan ng mga magsasaka ang dinaranas na kahirapan batay sa sariling pagod at pagpupursige.

Ika nga ng tanyag na Brazilian Catholic Archbishop na si Dom Helder Camara- “magbigay ka ng isda sa kapwa, kakain siya ng isang araw.
Ngunit kung turuan mo siyang mangisda, kakain siya ng habang buhay.”