Mga aral ng nakalipas at ibayong pag-asa sa pagbangon sa Bagong Taon

Walang sinuman ang maaaring makahula kung paano magiging masama ang taong 2020. Ang 2020 marahil ay isang walang kaparis na taon kung saan katatapos pa lamang ng pagpalit ng taon ay tinamaan na tayo ng pagsabog ng Bulkang Taal na akala natin ay ganun na siya kasama. Hanggang sa ginulantang tayo ng pandemya ng COVID-19 na akala uli natin sa una ay hindi magtatagal at manunumbalik rin ang lahat sa normal sa isang buwan o higit ng konti lang.
Subalit magpapalit na muli ang kalendaryo ay wala pa ring kasiguruhang matatapos na ang kalbaryo natin. Sa kasamaang palad, habang patuloy na hinahamon tayo ng pandemya ay sunod-sunod
namang hinagupit tayo ng malalakas na bagyo na bumaha at nagpalubog sa iba’t-ibang bahagi ng bansa. At ang lahat ay mas lalong nagiging masama para sa lahat, bumabagsak ang ekonomiya, patuloy na dumarami ang tinatamaan ng COVID-19 at namamatay, apektado ng masyado ang pamumuhay ng tao, marami ang nawalan ng trabaho at wala pang tigil ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan – lugmok na sa hirap ang maraming mamamayan.
Ang hirap pa nito, sa kabila ng lahat ng pagsubok ay may mga nagsamantala pa, ang nakakalungkot pa at nakakasakit ng damdamin ay, hindi lang mga karaniwang tao kundi mismong mga lider at maging matataas na opisyal ng gobyerno.
Ang dagok ng kambal na krisis sa pampublikong kalusugan at ekonomiya dahil sa sakit dulot ng coronavirus at ng sunod-sunod na bagyo ay tila hindi pa tapos at maaaring matikman natin ang mas masama pang kalagayan sa hinaharap. Binigyan tayo ng taong ito ng maraming walang-katiyakan na nagtulak sa ating mga hangganan, ngunit ang katatagan ng isang Pilipino ay subok na sa maraming pagkakataon at ang sitwasyon ngayon ay hindi naiiba.
Muli man tayong hinamon ng mga pagsubok ay makakaya pa rin natin itong harapin at mapagtagumpayan sa pagnilay at gamitin ang mga aral mula sa mga karanasan. Sa panahon ng kahirapan ay umani tayo ng maraming karunungan at natutunan sa mga pangyayari. Natutunan natin na ang dahilan ng pagiging malakas at matatag natin upang malagpasan ang bagong krisis na ito ay ang tunay na pagmamalasakitan ng bawat isa. Nakita natin ang pagmamahalan lalo na sa dedikasyon sa trabaho at serbisyo ng mga frontliners upang mailigtas ang mga nahawaan at mapanatili ang mabuting kalusugan na mga tao gayundin ang moral at kapakanan ng bawat isa.
Napagtanto rin natin na ang espiritu ng Pilipino ay walang lubag at di-mapag-imbot, kaya dahil dito ay malalagpasan natin ang anumang balakid na sama-sama. Ipinakita kung paano tayo handang gumawa at mas magbigay para sa ating pamilya at kababayan sino man tayo o anumang estado tayo nabibilang. Nabatid din natin sa taong ito ang kahalagahan ng pagiging maliksi na natututong mabilis at umayon ng agaran – dahil ginulat tayo ng pandemya at ang tanging paraan lamang upang makaligtas ay makaayon at makaakma ng mabilis ng sa gayun ay handa tayo sa pagyakap sa bagong normal.
Nakita rin natin ang pagkakaisa at pagtutulungan, kung paano tayo magkakaugnay at konektado na kasinglakas lamang tayo ng ating pinakamahinang kawing na ibig sabihin ay dapat sama-samang nagpupursige at nagsusuportahan upang makabuo ng malakas na lipunan na walang naiiwan. Dahil natalos din natin na ang pinakamahalagang yaman sa mga panahon ng krisis ay tayong mga tao, nakita natin ang pagkilos sa kabila ng mga banta. Namalas natin ang kagandahang-loob ng marami, kung saan ang kabaitan ay nagbubunga rin ng kabaitan. Marahil ay ito na ang pinakamalaking pagbagsak ng ekonomiya mula 1984 na sa kabila ng pangkalahatang palagay na magiging mas mabuti ang 2021 ay mas nakararami ang tumatantiya na kailangan pa ng mas matagal na panahon upang makabalik ang Pilipinas sa mga antas ng masiglang pag-unlad bago ang pandemya.
Tunay na binigyan tayo ng pandemya sa COVID-19 ng isang napakalawak na walangkatiyakan at hindi maliwanag kung gaano katagal ang muling pagbangon at kung anong hugis o uri ang bagong normal. Ang maliwanag siguro ay kailangan magpakita ng mas mahusay na pamumuno at gumawa ng maaga at pagpapasiyang aksiyon upang manatiling matatag ang bansa. Naipakita rin ng mga lider, sa lokal man o pambansa ang kanilang kakayahan sa gitna ng krisis at ang oras ng paghusga ng mamamayan nalalapit na.
Ang inaasahan na isang bakuna sa 2021 ay pag-asang senyales na ang pinakamalala ay nasa likuran na natin kaya ang kumpiyansa ng mga tao ay tataas habang papalapit na ang pagsasara ng 2020. Subalit ang 2021 ay nakikita ring panahon na ng paghahanda sa 2022 pambansa at lokal na halalan. Magiging abala na naman ang mga pulitiko na maaaring maisantabi ang pag-arangkada ng muling pagbangon.
Maaaring hindi pa natin nakikita ang lubos na epekto ng pandemya sa ekonomiya at ang 2021 ay magiging lubhang mapaghamong taon, kaya kailangang magkapit-bisig tayong lahat na ipagpatuloy ang pagbangon dahil uukit tayo ng kasaysayan at bawat unti-unting pagbabago ay mahalaga sa panahon ng krisis – babangon tayo muli.

Amianan Balita Ngayon