“MIMESIS”

Si Jenny Marsha Agtani,isang kilalang artist ng Baguio Arts Guild, na nagbahagi ng kanyang mga portraits paintings sa Baguio Museum.

Photo by Francis Jay Alipio/ABN

RIBBON CUTTING

IT BEGINS

Amianan Balita Ngayon