PAGPAPATATAG NG POPULASYON AY PANGANGALAGA RIN SA KAPALIGIRAN

Noong Nobyembre 15 ay pumalo na sa walong bilyon ang pandaigdigang populasyon sa mundo, isang babaing sanggol ang isinilang sa Manila na tinagurian bilang sumasagisag sa ika-walong bilyong tao sa mundo. Nagdiriwang ang United Nations (UN) at sinabing ang mahalagang pangyayari ay isang pagdiriwang ng napakahabang buhay ng tao dahil sa mga pag-unlad sa pampublikong kalusugan at medisina.

Subalit sumapit din ito na may mga babala ukol sa hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya at pagtataguyod na sinabi ng mga eksperto na ang mga bansang may pinakamataas na “fertility” ay may tendensiyang magkaroon ng pinakamababang “income per capita” o kita ng bawat tao. Ang mas mabagal na pagdami ng populasyon ay makakatulong mabawasan ang pagkasira ng kapaligiran.

Sinabi ng UN na karamihan sa pagtaas ng populasyon na inaasahan sa pagitan ng ngayon at 2050 ay magmumula lamang sa walong mga bansa: Democratic Republic of Congo, Egypt, Ethiopia, India, Nigeria, Pakistan, Tanzania, at Pilipinas. Ang India na may 1.4 bilyon tao ay tinataya sa susunod na taon na lalampasan ang China na may 1.448 bilyong tao bilang may pinakamaraming populasyon na bansa sa buong mundo.

Ayon sa biennial global estimates and projections of world population issued ng United Nations Population Division ngayong 2022, umakyat na sa 114 milyon sa kalagitnaan ng 2021 ang populsyon ng Pilipinas. Ang fertility rate ng bansa ay patuloy ng unti-unting bumababa, bumagsak sa 2.5 panganganak bawat babae noong 2021. Ilang nakagugulat na estadistika para sa Pilipinas ay nabunyag na mula mga taong 2004
hanggang 2020, 36 sa bawat 1,000 batang Pilipina na may edad 15 hanggang 19 taong gulang ay nagsilang na. Isa pa, sa panahong ito, kalahati ng panganganak ay hindi sinasadya.

Kung ikukumpara, ang world fertility ay tinataya sa 2.3 panganganak bawat babae at 1.5 panganganak bawat babae sa South-East Asia kung saan kabilang ang Pilipinas. Nananatiling iligal ang abortion sa Pilipinas sa kabila ng mahigit isang milyon ng iligal at hindi ligtas na mga pamamaraan na tinatayang isinasagawa taon-taon. Sa katunayan ang Pilipinas lamang ang nag-iisang bansa maliban sa Vatican kung saan nananatiling iligal ang abortion sa anumang kadahilanan.

Sinumang sumasailalim o nagsasagawa ng abortion ay nanganganib sa anim na taong pagkakakulong. Sa iilang kamakailang tagumpay sa lehislatibo tungkol sa populasyon, itinaas ng Kongreso noong 2021 ang legal na edad ng sexual consent mula 12 taon (pinakamababa sa Asia) sa 16 taong gulang. Gayunman, naglalaman ang batas ng isang “Romeo and Juliet exemption” upang protektahan ang mga mas batang nag-iibigan.

Ang pinakamahalagang bagay para sa isang bansa ay ang kakayahan nitong makaagapay sa paglobo ng populasyon, ibig sabihin nito ay kaya nitong magbigay ng pangangalagang pangkalusugan, edukasyon at lumikha ng mga kondisyon para magkaroon ng mga trabaho. Gayundin, itaguyod pa lalo ang pagplaplano ng pamilya at magbugay ng mga impormasyon at magbigay-daan para sa mga babae. Ang kakulangan ng daan sa pagplaplano ng pamilya ay nangangahulugan na patuloy na magsisilang ang babae sa ideyang maaari silang manganak ng sampu o walong bata sa pag-asang kalahati sa kanila ay makaligtas at mabuhay.

Subalit sa mga bansang mayroong mahusay na pagplaplano ng pamilya, mabuting pangangalaga sa kalusugang pang-ina at mga kababaihan ay makakaasang makakapagsilang ng mga sanggol na mabubuhay at hindi nila iniisip na kailangan nilang magsilang ng marami upang magkaroon ng malusog na
pamilya. Ang edukasyon ay mahalgang bagay na malaki rin ang maitutulong upang mapabagal ang paglaki ng populasyon. Ang mga taong edukado ay hindi agad magaasawa at mahkakaroon ng mas mataas na kita na bilang resulta ay magkakaroon ng mas kaunting anak.

Ang mga hamon ay saan-saan lang kung saan ang mga kabataan ay walang kapangyarihang magdesisyon, ang mga kulang ng kaalaman ay hindi kayang itaguyod ang kanilang mga karapatan sa pag-aanak at pumili. Kailangan maitimo sa mga kabataan kung kailan mag-aasawa, kung kailan magkakaroon ng anak at kung ilan, at anong agwat sa panganganak. Ito ang mga pinakamalaking hamon para sa isang bansa, na kung magiging dalubhasa tayo dito ay mapapatatag natin ang populasyon, mamuhunan sa mga tao at makita ang isang malaking tubo sa pamumuhunan, base sa mga karapatan at pagpili. Sa ganito ay maaalagaan natin kapuwa ang tao at kapaligiran.

Amianan Balita Ngayon