Pagsunod sa maagang babala at tagubilin, buhay ay maililigtas

Editorial

Sa aklat ng Genesis 6: 19-20 ay mababasa ang isang mahalagang salaysay ng paniniwala at pananampalataya. Kung noong panahon ni Noah ay hindi siya pinaniwalaan sa kaniyang babala at paniniwalang uulan nang malakas at tatagal ng apatnapung araw na walang humpay ng tao ay kinutya at  inakusahang nasisiraan ng bait. Dahil sa pananampalataya ni Noah sa bilin ng Panginoong Diyos at mailigtas ang kaniyang sarili at pamilya ay gumawa ng malaking arko o daong si Noah bilang paghahanda sa tinaguriang “bahang gunaw”. At dumating nga ang ulan na tumagal ayon sa pahiwatig ng Diyos. Lumubog sa baha ang sanlibutan sa loob ng 150 araw at nangamatay ang lahat ng nabubuhay sa mundo maliban ang mga nasa loob ng arko ni Noah.

Ngayon, bagama’t maraming naniwala sa salaysay ni Noah ay marami pa rin ang hindi marunong sumunod at tumalima sa mga babala at tagubilin ng mga opisyal ng gobyerno at mga ahensiyang nakatutok sa seguridad at kaligtasan ng mga mamamayan tuwing dumarating ang mga sakuna, malalakas na bagyo at kalamidad. Ilang daang libo na ba ang namatay at grabeng naapektuhan ng mga kalamidad na ito dahil sa hindi paglikas nag maaga? Taon-taon ay dumarating sa ating bansa ang maraming bagyo, at ilan dito ay sobrang lakas na napakatindi ang hagupit na pinsala sa kalikasan, sa ekonomiya ng bansa, sa mga imprastruktura, sa mga tirahan at lalo na sa buhay at kabuhayan ng tao.

Kapansin-pansin at nararanasan na nating hindi lamang dito sa Pilipinas kundi saan mang dako ng mundo na naiiba na ang takbo ng panahon. Ang hindi natin akalaing mangyayari ay nangyayari na ngayon at nararanasan mismo sa gitna ng ating paningin. Ang dating hindi binabaha ay biglang lumulubog sa baha kahit walang malakas na bagyo kundi tuloy-tuloy lang na pag-ulan sanhi ng habagat. May mga pagguho ng malalaking bahagi ng lupa na di-sukat akalain dahil kung titingnan ay parang napakatatag at di-matitinag. May ulat din ng paglubog ng malalawak na lupa sanhi pa rin ng pag-ulan na napapatigalgal sa takot sa mga tao.

Maaaring salungatin at di sang-ayunan ng agham at heolohiya ang salaysay ni Noah subalit ang simpleng mensaheng nais ipamahagi nito sa tao ay nabibigyan ng kahulugan ngayon – ngayong nararanasan na ng bansa at buong mundo ang “delubyo” anuman ang nais nating ipakahulugang sanhi, ang paghina na ng mundo dahil sa kapabayaan ng tao o sa galit ng Panginoong Diyos dahil sa kasamaan ng tao. Lahat ng mga sakuna, trahedya at kalamidad ay mga totoong pangyayari na dapat harapin ng tao sa lahat ng pagkakataon at panahon.

Sa nagdaang halos dalawang linggo na walang humpay na pag-ulan bagama’t wala namang dumapong malalakas na bagyo sa ating bansa ay nagdulot ng napakalawak na pagbaha na nakaapekto sa maraming lalawigan sa Metro Manila, Central Luzon at Hilagang Luzon. Subalit dahil sa pagsusumikap ng gobyerno at pagtalima na rin ng mga tao na maghanda at maagang lumikas ay mababa ang naiulat na namatay ngunit nakaapekto sa mahigit 1.2 milyong tao dulot ng kalamidad na ito, dahil mas higit na mahalaga ang buhay kaysa materyal na bagay.

Kaya nga ang simpleng paniniwala, pagsunod at pagtalima sa mga babala at tagubilin sa mga ahensiya ng gobyerno sa maagang paglikas gayundin ang pagpapatayo ng gobyerno ng mas matibay at nasa mas ligtas na lugar na mga evacuation centers ay tiyak mas maraming buhay ang maililigtas sa mga kalamidad na hindi na masukat ang hagupit.

At hindi na maiiwasang harapin ng tao ang pagdating pa ng mga kalamidad, na ang tanging magagawa na lamang ay ang maghanda, maniwala at tumalima. Higit sa lahat ay ang manalangin sa Diyos gaya ng ginawa ni Noah, paniwalaan man natin o hindi.                                                                             PMCJr.