PAGTITIWALA, MAHALAGANG SANGKAP NA IKAWAWAGI NG MGA AHENSYA NG PAMAHALAAN

Kakaibang operasyon ng National Bureau of Investigation-Cordillera Administrative Region (NBICAR) ang nasaksihan noong hapon ng Agosto 26, 2022 sa loob ng Philex Mines sa Itogon, Benguet. Isang 62-taong gulang na dating Cordillera Peoples Liberation Army (CPLA) integree ng Armed Forces of the Philippines (AFP), na sentensyado ng pagkakakulong dahil sa illegal possession of firearms (PD 1866) noong
taong 2000, ang piniling sumuko sa NBI-CAR imbes na ibang law enforcement agency.

Nagdesisyong sumuko at isilbi na lang ang kanyang sentensya dahil sa buong pusong tiwala nito sa NBI- CAR na pangangalaan ang karapatan at kagalingan sa kabila ng kanyang sentensya. Nang sunduin ng mga ahente ng NBI-CAR si Albert Paleyan Gatudan, na nagsilbi ng 14 taon bilang mahusay na sundalo sa AFP matapos maintegrate ito mula sa CPLA, hindi galit o pagdamdam ang ibinungad nito kundi mga
matatamis na ngiti at pagtanggap sa mga susundo sa kanya. Kusa itong nagkumpuni ng kanyang mga gamit, sumakay sa sasakyan at tumungo na sa tanggapan ng NBI-CAR sa Baguio City.

Napakainam na “pasalubong” ang naganap noong Biyernes sa bagong talagang NBI-CAR Regional
Director Atty. Janet Francisco at Assistant Regional Director Joel Tubera ang kusang pagsuko ni Gatudan.
Nagpapatotoo lamang ito ang tangan-tangan ng mga ahenteng mataas na lebel ng propersyunalidad at integridad sa mata ng publiko na dapat pamarisan ng bawat kagawad at empleyado ng pamahalaan.
Sapagkat kapag nawala o mag-umpisang mawala ang tiwala ng publikong pinagsisilbihan ng mga kagawad at opisyal ng pamahalaan, local man o pambansa, kahit gaano pa kahusay at kagandang program ang ihahain para sa kanilang kagalingan, tiyak itong mawawalang saysay.

Bawat empleyado ng pamahalaan, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas ay kanilang sinumpaang pagsisilbihan. Kaya’t bawat isa sa kanila’y inaasahang magpamalas ng mataas na antas
ng propesyunalidad, galing at sipag na tupdin ang sinumpaang tungkulin sa publiko. Sa kabilang banda nama’y bawat empleyado ng pamahalaang nagkakasala at hindi tumutupad sa kanilang sinumpaang tungkulin ay litisin, parusan at kusang lisanin na serbisyo publiko at magsilbi na lang sa kanyang sariling interes.

Amianan Balita Ngayon