PEACE NEGOTIATION SA DALAWANG TRIBU, MULING ISINUSULONG SA KALINGA

LUNGSOD NG TABUK, Kalinga – Muling isinulong ng Kalinga Police Provincial Office ang dayalogo tungkol sa pagpapanumbalik ng kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng dalawang tribo ng Betwagan sa
Sadanga,Mt.Province at Bugnay-Butbut sa Tinglayan,Kalinga na ginanap sa Dap-ay Hall, Camp Captain
Juan. M Duyan, Bulanao, Tabuk City, Kalinga noong Oktubre 12. Ginawa ito ni Kalinga PPO Col. Charles Domallig, provincial director, sa koordinasyon ng Kalinga Local Government Unit (LGU) na nagimbita sa dalawang tribal representatives na pag-usapan ang posibleng common ground para simulan ang negosasyon sa pinag-aagawang boundary isputes.

Ang negosasyon ay pinangunahan ng Kalinga Bodong Council of Elders Chairperson, Mr.Johnny Maymaya. Sa panahon ng diyalogo, ang magkabilang tribo ay naglabas ng kanilang mga sentimyento at mga kahilingan tungkol sa mga isyu sa kanilang pagtatalo sa hangganan. Ang nasabing dayalogo ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng PNP na tulungan ang magkabilang tribo na makamit ang pangmatagalang kapayapaan.

Umapela si Domallig sa mga miyembro ng parehong tribo na magsikap na maiwasan ang labanan hanggang sa tuluyang malutas ang alitan sa hangganan ng Betwagan- Bugnay at tiniyak ang tulong ng PNP para sa parehong tribo upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kani-kanilang lokalidad.
Nagtapos ang pagpupulong na may mataas na pag-asa na maresolba ang matagal nang hidwaan sa pagitan ng Betwagan at Bugnay-Butbut.

Noong Agosto 10,2020, sinimulan ni Tabuk City Mayor Darwin Estrañero ang pagbuo ng kasunduang
pangkapayapaan sa pagitan ng mga matatanda ng Butbut subtribe mula sa Tinglayan at Betwagan subtribe ng Mt. Province, na naninirahan sa lungsod sa gitna ng kanilang patuloy na digmaang pangtribo.
Ang paglagda ng kasunduang pangkapayapaan ay upang panindigan ang mga prinsipyo ng Matagoan o
“Sona ng Buhay” at ang mga probisyon ng Itabuk Pagta na ang magkabilang panig ay hindi gagawa ng anumang anyo ng paghihiganti sa loob ng Lungsod ng Tabuk, kabilang ang lahat ng mga lalawigan at
lungsod sa loob ng Cordillera Administrative Region (CAR), mga lalawigan ng Isabela at Cagayan, at Metro Manila.

Nangako rin ang magkabilang panig na aakohin ang responsibilidad sa pagpigil sa mga miyembro ng kanikanilang tribo na maghiganti sa loob ng Tabuk City at sa iba pang mga lugar na nabanggit. Sumasang-ayon din silang tulungan ang AFP at PNP sa pagtukoy ng mga lumabag sa kasunduang pangkapayapaan
mula sa kani-kanilang mga subtribe.

Zaldy Comanda/ABN

Amianan Balita Ngayon