POLUSYON AT PAG-ULAN PROBLEMA SA STRAWBERRY FARM

LA TRINIDAD, Benguet

Water pollution na nanggagaling sa pampublikong daanan o’ sa kalsada, na nagdudulot pagbara sa mga kanal dahil sa mga nagkalat na mga basura, ang pangunahing problema ng mga apektadong magsasaka sa Strawberry Farm,ng bayang ito. Ang hindi inaasahang pag-ulan,kasabay ang pag-baha ay isang malaking pinsala din sa mga tanim na strawberry na nagre-resulta ng pagkabulok ng mga bunga nito.

Ayon sa pahyag ng farmer, nagsimula ang pag ulan sa kalagitnaan ng buwan ng Enero at noong bago ang pagdiwang ng Panagbenga Festival na nagbigay ng problema sa kanila. Aniya, matinding kalaban ang pag ulan dahil nagdudulot ito ng pagbara ng mga kanal dahil sa mga napupuntang kalat na umagos galing sa kalsada patungo sa farm ay nagdudulot ng pinsala sa mga pananim.

Ninanais ng mga farmer na si Ms. Gorospe na magkaroon ng disiplina ang mga residente sa lugar, upang matulungang lumago ng malusog at masustansya ang kanilang mga itinanim lalo na ang prutas na strawberry at nang matigil na rin ang pagbara ng mga kalat sa kanilang mga kanal.

John Julius Avila-UB Intern

Amianan Balita Ngayon