Problem then solution

Problem then Solution, La Trinidad in Benguet is in dilemma now that Environment Specialist I Arthur Pedro informed the Sangguniang Bayan last Tuesday (July 25, 2017) that Cell 3 of Barangay Alno as Municipal Engineered Sanitary Landfill will possibly be filled on December this year.

Councilor Riderick Awingan imply to the member of SB, MENRO and Office of the Mayor for a solution like the use of the supplemental budget as for going back to hauling for the mean time and fast track the construction on cell 4 at Alno before the year ends to be used next year.

Meanwhile, on solid waste management, Coun. Awingan, the author of “No Plastic Ordinance in the Municipality of La Trinidad”, is much happy that ever since the ordinance was passed last 2015 it is only now that the Municipal Market with each association had the initiative to finally launch the said ordinance on August 1.

However, Vice Mayor Joey Marrero said that “It will be good also if you disseminate the information and invite the big and small supermarkets and establishments that they may comply with the ordinance so that they don’t have any excuse and reasons why the municipality strictly implement such ordinance now.” The use of eco-bag, bayong and paper bag is the alternative things for market.

In this kind of problem that occurs in society, here comes the livelihood of every Barangay on creating something out of plastic. At bilang inyong lingkod na pumunta sa Presscon ng National Commission for Culture and Arts, sinabi ni Arthur Tibaldo, cinema committee of NCCA, na open ang kanilang opisina sa mga kabataan, indibidwal o grupo sa mga gustong mag-send ng kanilang likhang indi-film. Well mga Kadungngo-dungngo, magandang kwento ang “May Pera sa Basura sa Temang Kulturang Codillera” ano sa tingin niyo?

Ang sabi ng Bible (KJV) Isaiah 61:4 “And they shall build the old wastes, they shall raise up the former desolations, and they shall repair the waste cities, the desolations of many generations.” So by our talents, skills and creative minds, anyone can come up with something, unlike the solid waste of one hospital in the Province of Benguet. Apay ngay apo nga itambak yu metten ti basura yu dita sango ken asideg parking lot ti Red Cross Benguet iti syringe, small bottle of medicine, pregnancy test and etc…uray naka-plastic bag dagita, adda latta met ti sabsabali nga angot na that we might not know but it is dangerous in one’s health. Madi met no maulit manen ti nangyari last year nga ti pigsa iti tudo na ket nailayos, nagkalat ang used syringe sa daanan ng sasakyan dyan sa likod niyo.

Kadungngo-dungngo, huwag ka sanang magalit dahil ito ay issue lang naman ng maraming concerned na citizen ninyo. Upang tayo pa ay maging magandang ehemplo, solusyon na agad bago lumaki ang issue na magiging problema, dahil lahat naman ng tao ay nagkakamali pero dito tayo natuto. Magtulungan tayo dahil lagi naming ipapaalala “Ti pangtinnunos nga agtrabaho, mangiturong iti panagprogreso.”

Amianan Balita Ngayon