“RESPONSIBLE BA ANG PAGMIMINA NG OCEANAGOLD DIDIPIO MINES SA NUEVA VISCAYA?”

Naitanong ng mga mamamahayag kay BBM sa kanyang kauna-unahang pagbisita sa Philippine Military Academy (PMA) noong Pebrero sa naganap na alumni homecoming ang policy direction ng kanyang pamamahala sa kapaligiran, lalo na sa pagmimina. Nasambit ng Pangulo ang kahalagahan ng pangangalaga sa kapaligiran, lalo na ang kagubatan at pagsa-alang alang sa “green technology” na nais tunguhin ng Pilipinas.

Bagama’t mahalaga ang ambag ng pagmimina sa ekonomiya, diin ng Pangulo na hindi karapat-dapat mangyari ang mga hindi kanais-nais na nakaraan ng industriya ng pagmimina kung saan naiwananang nakatiwangwang, lalo na sa open pit mining, ang mga nakalbong bundok na
mistulang walang pakundangang ginahasa’t binusabos. Diniinan ng Pangulong Marcos Jr. ang istriktong pagpapatupad ng mga batas sa responsableng pagmimina at sisiguraduhing ibabalik sa dating anyo ng mga dambuhalang kumpanya ang mga lugar na minina.

Ngunit nakita pa noong Nobeymbre 2018 sa pag-aaral nila John Cavanagh, Catherin Coumans at Rico La Vina ng US-based Institute of Policy Studies at Mining Watch Canada, ang iba’t-ibang paglabag ng OceanaGold Didipio Mines sa barangay Didipio, bayan ng Kasibu, Nueva Vizcaya, na bukod sa nagkukulang na ang maiinom na tubig sa lugar, nalalason na
rin ang mga pinagkukunan ng tubig nga mga mamamayan dahil sa open pit mining operations.

Nabigong ibalik muli ng OceanaGold ang kagubatang nasira nito, bukod pa dito’y lumampas din sa
project area ng dambuhalang kumpanyang Australian-Canadian. Nilabag din ng OceanaGold ang mga karapatan ng mga katutubo sa kanilang lupang ninuno. Bukod pa’y walang sandaling hindi nayamot ang mga katutubo ng Didipio sa dulot na kasiraan, kapahamakan at walang kasigurahang open pit mining operations sa kanilang lupang ninuno.

Kanya’t muling ipinanawagan ng mga mamamayang apektado, kasama ang iba pang mga grupo hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba’t-ibang dako ng mundo, upang isara ang Didipio Mines at siguraduhing ipapanumbalik ang kasiraang dulot ng open pit mining sa Didipio. Wala sanang hadlang pa upang magbanat-buto ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) kung titingalain nito ang pahayag ng Pangulong BBM tungkol sa pagmimina.

Legal nga ang pagmimina ng OceanaGold sa Didipio sa bisa ng 25-taong aprubadong Financial or Technical Agreement (FTAA) noong 2021, ngunit hindi lahat ng legal ay makatarungan lalo na sa
kahalintulad na mga proyektong hinihigitan ng delubyo kaysa pakinabang sa mamamayang Pilipino.

Amianan Balita Ngayon