Sa isang dekada ng pagsasama, maraming salamat po!

Ang Setyembre 4, 2011 ay isang katangi-tanging petsa para sa mga taga- Amianan Balita Ngayon, mga parukyano, mambabasa at tagasuporta. Ito ang araw na isinilang ang isang pahayagang para sa mga mamamayan ng Hilagang Luzon – para sa rehiyon ng Cordillera at Ilocandia.
Ang mga kompanya ay parang mga pamilya. Itinayo ng buong-puso, dugo’tpawis ay hindi ipinagkait upang makamit lamang ang isang layunin, ang matapos ito, mapaunlad ito at mapalago. Parang isang pamilya na pinangangalagaan ang kapakanan ng bawat isa at sinisiguro na ang lahat ay maayos.
Dito sa Amianan Balita Ngayon ay isang pamilya kung saan pinagmamalasakitan natin ang bawat isa, inaasikaso ang mga responsibilidad na nasa atin upang magawa nating lahat ang ating mga pangarap na maging katotohanan. Pangarap na ang ABN ay mapabilang sa listahan ng mga pinakamahuhusay sa larangan ng pamamamahayag, pangarap na makilala itong tapat sa trabaho, sa kalidad na produkto at serbisyo.
Ngayon na isa na namang matagumpay na taon ang natapos, sa pagsapit ng ika-10 Taong Anibersaryo ng Amianan Balita Ngayon ay tunay ngang maipagmamalaki dahil narating natin ang tagal ng panahon na ito.
Sa lahat ng mga taon, na nakaraan ay nakita natin ang lahat ng ito – mga tagumpay at kabiguan, tuktok at kababaan, mga selebrasyon at kagipitan, lahat ay naranasan natin. Isa lamang ang hindi natin ginawa, ang tanggapin ang pagkatalo.
Ito at ang ating pananampalataya sa bawat isa, ang ating tiwala sa bawat isa at ang ating katapatan ay mga dahilan upang marating natin kung saan tayo ngayon. Hindi mamamalas ang matagumpay na paglalakbay ng Amianan Balita Ngayon kung wala ang trabahador, mga advertiser, mga mambabasa at sumusuporta na siyang laging kalakasan at gulugod ng ABN.
Huwag nating itigil ang karo ng tagumpay dahil marami pang anibersaryo, marami pang mga kuwento ng tagumpay at marami pa ang makakamit na darating.
Hanggang sa panahong iyon, ipagpatuloy pa natin ang mabuting trabaho at magkaroon ng pangarap ng mas marami pa, huwag nating hayaang panghinaan tayo ng loob dahil sa mga pagkabigo.
Maging sa gitna man ng pandemya ay paigtingin pa ang maalab na pagsasama dahil sa pagkabigkis ay mas malakas tayo at magagapi ang mga pagsubok.
Ngayon na nakalagpas na naman ang Amianan Balita Ngayon ng isa pang taon, magbunyi tayo upang magkaroon tayo ng mahalagang lugar sa merkado at umasang makakuha pa ng mga panibagong tagumpay. Maniwala lamang tayo sa ating mga sarili at mga partners na sumusuporta sa bawat isa at pangalagaan ang mga talent at lakas sa tamang direksiyon.
May mga kasama ang pumanaw na, may mga umalis at may mga bagong dumating, lahat ay may kani-kaniyang ambag at halaga na hindi kailanman malilimutan.
Kasama naming kayong lahat sa pagdiriwang ng ika-10 Taong Anibersaryo ng Amianan Balita Ngayon – ang inyong pahayagan mula noon, ngayon at sa mga susunod pang mga taon.
Maraming rason upang magpasalamat ngunit una na naming ibinabalik ang pasasalamat at kapurihan sa Panginoong Diyos sa kaniyang walang-sawang gabay at pagmamahal. At mula sa may-ari ng pahayagan sampu ng mga trabahador ng pahayagang ito…MARAMING, MARAMING SALAMAT PO SA INYONG SUPORTA! MABUHAY ANG AMIANAN BALITA NGAYON!

Amianan Balita Ngayon