SANA LAGING MAY GAMOT SA BARANGAY

Alinsunod sa Artikulo XV, Seksiyon 4 ng Saligang Batas, tungkulin ng pamilya na alagaan ang matatandang miyembro nito habang ang Estado ay maaaring magdisenyo ng mga programa ng seguridad panlipunan para sa kanila. “Magbibigay ang Estado ng panlipunang hustisya sa lahat ng yugto ng pambansang kaunlaran.” Isa pa, sinasabi sa Artikulo VIII, Seksiyon 11 na: “Itataguyod ng Estado ang isang pinagsama-sama at komprehansibong pagtugon sa kalusugan at iba pang panlipunan na serbisyo na handa para sa lahat ng tao na abot-kaya ang halaga.

Dapat may prayoridad para sa mga pangangailangan ng mga kapos-palad, maysakit, matatanda, may kapansanan, babae at mga bata.” Kaugnay ng mga konstitusyong prinsipyong ito at idineklara ang maraming polisiya ng batas na ito. May mga pambansang batas para sa mga senior citizen na kailangang maayos na maipatupad para sa benepisyo ng mga nakatatandang tao, gaya ng: “Senior Citizens Act of 1991,” o ang “An Act to Maximize the Contribution of Senior Citizens to Nation-Building, Grant Benefita and Special Privileges and for Other Purposes.”

Ibinibigay nito ang 20-porsiyentong discount para sa mga senior citizen sa mga para sa pamasahe sa lokal na transportasyon, at makakuha ng mg serbisyo mula sa mga hotel, paupahang bahay, restaurant, sinehan, pook libanagan, at pagbili ng mga gamot at medisina saanman sa bansa. Hindi rin kasama ang mga senior citizen sa pagbayad ng individual income tax at nagtatatag sa Office of Senior Citizens Affairs (Osca) sa lungsod o sa tanggapan ng municipal mayor.

Kung ang pangangalaga sa mga matatanda ang pag-uusapan, may ebolusyon sa paglipas ng panahon sa lehislasyon. Isinaalang-alang ang malaking bilang ng mga matatanda sa bansa at ang tumataas na alalahanin ng mas matandang populasyon, ang pangangailangan para sa sumasaklaw na mga batas at polisiya ay naging mahalaga. Mas mahalaga dito ay nagbibigay ng isang komprehensibong sistema para sa mga senior citizen na makamit ang isang mas makabuluhan at produktibong pagtanda.

Sa RA 9994, o ang “Expanded Senior Citizens Act of 2010,” ay ang pinakahuling susog at umiiral na batas para sa mga senior citizen. Karagdagang tulong ng gobyerno ay ang social pension, sapilitang pagiging miymbro ng PhilHealth, social-safety nets at death benefit assistance. May mga administrabong kautusan din mula sa gobyerno at sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) na gumagabay para masigurado ang de-kalidad na pangangalga sa matatanda.

Sa Lungsod ng Baguio ay hinimok ng mga opisyal ng lungsod ang 128 barangay na maglaan ng halaga para sa pagbili ng mga medisina at iba pang pangangailangan sa medikal at kapakanan para sa mga senior citizen sa kanilang taunang badyet bilang pagsunod sa mga kaugnay na batas, tuntunin at regulasyon.

Sa ilalim ng Resolution No. 490, series of 2022 ay sinabi ng mga konsehal na ang badyet para sa pagbili ng maintenance at iba pang medical at kapakanang pangangailangan ng mga senior citizen ay ilalaan sa ilalim ng Senior Citizens Fund kung saan naipadaloy na sa mga taunang badyet ng mga barangay. Para pare-parehong aplikasyon ay sianbi ng konseho na ang pamamahagi ng mga medisina at ibva pang pangangailang medical ay dapat isagawa alinsunod sa mga tuntunin na itinakda ng City Social Welfare and Development Office (CSWDO) at ng Office of the Senior Citizens Affairs (OSCA). Kasama sa karaniwang ginagamit na maintenance medicine ay ang Losartan at Amlodipine para sa hypertension;
Metformin para sa diabetes at Simvastatib para sa high cholesterol.

Sa pagpapatupad ng Mandanas-Garcia ruling ng Korte Suprema, responsibilidad na ngayon ng mga lokal ng gobyerno na ibigay ang pangangailangan sa kalusugan ng kani-kanilang nasasakupan, kasama na ang pagbili ng mga maintenance medicine – dahil itinaas na ang bahagi ng mga LGU sa national tax allotment na dating tinawag na internal revenue allotment. Mayroon na ring awtonomiyang pangangasiwa upang matukoy ang kanilang sariling mga programa na tutulong sa kanila sa epektibong pagtupad ng kanilang trabaho at tungkulin alinsunod sa Section 17 ng Republic Act 7160 o ang Local Government Code of 1991, na nag-uutos sa mga barangay ng magbigay para sa paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan, kasama ang pagpapanatili ng mga barabgay health center. Sa ngayon ay sapat na siguro ang mga batas para sa kapakanan ng mga senior citizen, ang kulang na lang siguro ay ang maayos at tapat na pagpapatupad nito. Kaugnay nito ay ang simpleng hiling ng mahihirap na senior citizen – sana laging may tamang gamot sa barangay

TRUCK ACCIDENT

TUMATAAS ANG MGA KASO

Amianan Balita Ngayon