SEMANA SANTA SA BAGUIO

Makikita sa larawang ito ang mga Katolikong Pilipino na sabay-sabay na iniwagayway ang kanilang dahong palaspas na mula sa dahon ng niyog habang binabasbasan ng isang pari, ayon sa tradisyon ito ay gumugunita sa pagdating ng Panginoong Hesus sa bayan ng Jerusalem habang siya ay sinasalubong ng mga taong naniniwala sa kanyang mga ebanghelyo. Naging mabenta rin ang dahon ng palaspas sa mga tao bunga na rin ng matagal na nawala ang selebrasyon ng “Palm Sunday” mula ng tamaan ang bansa ng Covid-19.

Kuha ni Thom F.Picaña at Jimmy Ceralde/ABN

Amianan Balita Ngayon