SETIEMBRE 12 NAIDEKLARA KAS SPECIAL NONWORKING HOLIDAY IDIAY ILOCOS NORTE

Sep 10, 2022

SUIDAD TI LAOAG Indeklara ti Malacañang iti Setiembre 12 kas maysa a special non-working holiday idiay Ilocos Norte kas panangrambak iti maika-105 nga anibersario ti pannakaipasngay ni pimmusayen a president Ferdinand E. Marcos Sr., ama ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Iti maysa a surat idi Huebes, impakaammo ni Atty. Concepcion Zeny E. FerrolinoEnad, Director IV of the Malacanang Records Office, kenni Ilocos Norte Governor Matthew Joseph Manotoc nga babaen iti Proclamation 53 iti Office if the President, iti Setiembre 12, 2022 ket naideklara a maysa a special non-working holiday sadiay probinsia.

Idi Agosto 22, kiniddaw dagiti miembro ti Sangguniang Panlalawigan iti Ilocos Norte iti pannakaideklara iti Setiembre 12 a kas holiday imbes nga iti anibersario ti pannakaipasngay iti laklakay a Marcos iti Setiembre 11 nga nairana nga aldaw iti Domingo. Binigbig ti palasio iti pakasapulan a maikkan gundaway dagiti Ilocano a mangrambak iti okasion gapu ta iti Marcos Day maramrambakan a tinawen idiay probinsia adda man wenno awan iti maysa a deklarasion iti special holiday.

Imbaga ni Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba a namnamaenna nga iti “Marcos Day” bill nga inisponsoranna bayat ti umuna a terminona ket maaddaan ti maysa a kaasmangna iti Senado
iti kabiitan tapno maaprubaran a kas linteg tapno saanen nga agpasar daytoy iti narigat ken makabannog a proseso iti tinawen a panagkiddaw nga iproklama ti Malacanang a maysa a special non-woking holiday.

Kas tinawen a panangdayaw kenni “Apo Lakay”, nadumaduma a local government units karaman dagiti
sabali nga ahensia iti gobierno ken pagadlan ket nangisagana iti nagduduma nga aktibidad nga pananglagip iti impatawidna. Karaman kadagiti regular a kangrunaan iti selebasion ti Marcos Day ket iti all-veggie cooking showdown idiay Ferdinand E. Marcos Museum Complex, maysa a debate cup, ken maysa a literary ken musical competition a pakipasetan iti nadumaduma nga eskuelaan iti probinsia.

(LA-PNA Ilocos/PMCJr.-ABN)

RELATED POSTS

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest