SIGLA AT SAYA NG PANAGBENGA

KUNG NAGING masaya, masigla, at umaapaw sa galak ang pasimulang mga pagdiriwang ng
Panagbenga 2023 nitong mga nakaraang lingo, simula noong unang araw ng buwan, higit pa ang kasiyahan ngayong araw sa pagdaraos ng Grand Float Parade. Kahapon, tiyak na muling nagpasaya ang Grand Street Dancing Parade, umapaw ang madlang bayan, pati na ang mga bisita, sa ating mga pangunahing kalsada upang saksihan ang selebrasyong buong sabik na tinanggap.

Nakiindak ang mga nanonood at nakihiyaw, tugon sa bigay-pusong pagsasayaw ng mga kabataang bigay-todo sa kani-kanilang interpretasyon ng katangi-tanging palabas. Ngayong araw, ibang klase
naman ang mangigibabaw na programa ang muling itatanghal, ang pinanabikang parade ng mga plota, mga sasakyang napalamutian ng iba’t ibang bulaklaking dekorasyonng pambato sa pagbabalik ng pagdiriwang bilang alay sa mabukadkad na kapaligirang naging simbolo ng muling
pagbangon ng lungsod.

Sa araw na ito, ating ihiyaw sa buong mundo ang kagalakang buong layang humuhulagpos sa bawat
damdamin. Iparinig natin ang tinig at tunog ng Panagbenga. Ipamalas natin ang hindi mapipigilang kasayahan ng isang lungsod. Ialay natin ng buong pagkukusa na kailan man buong-buo ang pagmamahal natin sa Inang Kalikasan, hindi matatawaran, hindi magpapailang, anuman ang hamong dulot ng kung minsan ay mapagmalabis na panahon.

Panagbenga 2023: Tunay na pambato at kampeon ng mga pagdiriwang walang hamon na pangingibabawan. Mabuhay tayong mga taga-Baguio! Mabuhay Baguio! Nitong nagdaang linggo,
binigyang pugay ng mga namamahala ng turismo ang hindi matatawarang pagtanggap ng hamon sa pagpapaigting ng industriyang sinalanta ng ngayon ay naghahabol – hiningang pandemya. Ginawang asul ang Burnham Lake – sa totoo lang, berde at asul ang sa kasalukuyang kulay ng lawa.

Hindi bale, at naging kakaiba ang kulay na ilang dekadang ring kulay putik. Kaliwa’t kanan naman ang mga creative events na inilunsad, ang mga tradisyonal pinasinayaan, ang mga bagong
aktibidad binigyang pagkakataong makahugot ng paghanga. Dinagsa ng mga nanonood, nakiisa sa
selebrasyong higit dalawang taon na pinanabikan, dahil na rin sa nasa ng lungsod na mangibabaw ang kaligtasan at kalusugan ng sambayanan.

Ang larangan ng turismo ay buhay na buhay na ngayon, umaahon, bumabangon, umaangat. Patunay lamang ito na kailanman, hindi padadaig ang Baguio sa hampas ng delubyong ngayon ay
papatapos na. Patunay pa ito na nananaig ang hangaring mapanumbalik ang lungsod sa daang maayos. Dito namamayani ang Good Governance na pinaiiral ng isang pamamahalang mapagkumbaba ngunit desididong nasa tama ang mga gawain.

Ang pagsasaayos ng mga patakarang nasa matwid ay maaaring hindi makamit sa isang magdamag, ngunit ang determinasyon na ipinamamalas ay palagiang inspirasyon sa mga namamahala upang lalo pang palakasin ang mga stratehiyang sumesentro sa mabuting pangangalaga ng malawakang kapakanan. Sa sama-samang pagsasabalikat ng tungkuling naiatang, muli, aaliwalas ang kalangitan at malayang tatanggapin ang alay sa mga natatanging yaman ng kalikasan na naging ugat ng buhay sa maliit na sulok natin sa mundong ibabaw.

Sa pinag-isang hangarin, muli, maipamamalas ng Baguio ang katangi-tanging ganda, yumi, at kariktan ng isang lungsod na hindi magpapadaig sa mga hagupit ng hamon at hampas ng pagkakataon. Ang pagbabalik ng ating lungsod sa kamalayan ng mundo ay nagaganap dahil na rin sa pinagsama-samang pwersa ng lahat ng sector ng lipunan.  Tama si Mayor Benjie na nasa pinag-isang balikat ng publiko at pribadong sangay ng Baguio ang pag-sasayos, ang pagpapaganda, at ang pagpapabuti ng buhay ng lungsod. Ang kalimitang iginigiit nga ng ating Ama ng Lungsod: Mabuting pamamahal sa pinag￾isang diwa!” AngatTayoBaguio – wala ng kaduda-duda!#

Amianan Balita Ngayon