SIM REGISTRATION, NAGSIMULA NOONG DISYEMBRE 27, 2022

Batay sa Implementing Rules and Regulations (IRR) ng Republic Act No. 11934 o Subscriber
Identity Module (SIM) Registration Act na inilabas ng National Telecommunications Commission, kailangang irehistro ng lahat ng users ang ginagamit nilang SIM upang hindi ito ma-deactivate. Samantala, ang mga bagong SIM ay deactivated na ibebenta sa mga end-users kung saan, maa-activate lamang ito kapag nakumpleto na ng end-user ang proseso ng registration.

Lahat ng existing SIM subscribers/end-users ay may anim na buwan (180 days) upang magrehistro kung saan, magsisimula na ang SIM registration sa Disyembre 27, 2022. Ang registration period
ay maaaring palawigin ng hindi lalagpas sa apat na buwan (120 days). Ang hindi makakapagrehistro sa itinakdang panahon ay automatic na made-deactivate ang kanyang SIM.

May limang araw ito para irehistro ang kanyang SIM upang mareactivate. Ang registration ay
gagawin electronically sa pamamagitan ng secure platform o website na ibibigay ng telecommunication companies sa kanilang subscribers. Magkakaroon ng privacy notice sa platform o website kung saan, ipapaliwanag nito ang detalye ng pagproseso sa personal data para sa SIM register.

Ang pagbibigay ng maling impormasyon o hindi makatutuhanang identity o fraudulent identification documents sa pagrerehistro ng SIM, pagbebenta o pag-transfer ng registered SIM na hindi sinunod ang kinakailangang registration, hindi pagrehistro sa SIM, at iba pang paglabag sa
nasabing batas ay may kaukulang parusa.

Amianan Balita Ngayon