Susunod na hakbang sa market dev. uusad na sa pagtanggap ng SM sa OPS

Headlines

LUNGSOD NG BAGUIO – Naghahanda na ang Public-Private Partnership for the People Selection Committee (P4-SC) para sa susunod na hakbang ng proseso sa pagpili ng pinakamahusay na alok para sa market modernization project matapos pormal na ipahayag ng SM Prime Holdings Inc. ang pag-ayon sa Original Proponent Status (OPS) na naigawad dito.

Sinabi ni City Administrator at P4SC Chair Bonifacio Dela Peña sa Management Committee (Mancom) na pinamumunuan ni Mayor Benjamin Magalong noong Oktubre 28 na sa pagtanggap ng SM, maaari na silang gumalaw para sa susunod na hakbang – ang proseso ng negosasyon.

Sinabi niya na magpupulong uli ang komite upang itatag ang negotiating panel at itakda ang terms at talking points. Nagkita ang komite noong Oktubre 27 at tinalakay ang mga implikasyon ng desisyon ng Mayor noong Oktubre 14 na tanggihan ang alok ng Robinsons Land Corporation (RLC) na kontra sa rekomendasyon ng komite at sa halip ay igawad ang OPS sa SMPHI.

Sinabi ni dela Peña na nagkasundo sila na ipadala ang mga record sa Department of Interior and Local Government (DILG), sa PPP Center at lahat ng proponent’s para sa impormasyon.

Ilang miyembro ang kumwestiyon sa kawastuan ng desisyon ng Mayor naigawad ang OPS sa SM sa halip na ibalik ang bagay sa komite para sa konsiderasyon. Gayunpaman ay sinabi ni dela Peña na sumunod ang Mayor sa probisyon ng batas na kung kokontra siya sa desisyon ng komite ay bibigyan niya ito ng hustisya sa pamamagitan ng isang resolusyon. Sinabi niya na nagsumite si Mayor Magalong ng mga dokumento na nagpapaliwanag sa kaniyang aksiyon.

Si Vice Mayor Faustino Olowan na inihayag na bumoto siya para sa RLC ay pinabulaanan ang alegasyon na tumanggap sila ng pera kapalit ng pagboto na nagpapanatili sa RLC na naksunod ito sa mga requirement at nagsumite ng mas kapaki-pakinabang na alok.

Tinanong ni Councilor Betty Lourdes Tabanda kung idi-diskuwalipikado ng komite ang RLC sa pasimula sa salig sa pahayag ng Mayor na may kakulangan ang alok ng kompanya at kung ang komite ay direkta na lamang na gumawa ng isang rekomendasyon sa halip na pagboto.

Sinabi ni dela Peña kapuwa nakasunod sa requirements kung sa porma ngunit sa substance, iba pang dokumento ay hiningi sa parehong mga partido sa panahon ng pagrepaso bilang karagdgan sa kanilang mga panukala at nakasunod ang SMPHI habang ang RLC ay hindi.

Sinabi niya na kapuwa nakapagsumite ang RLC at SMPHI ng apat na basic documentary requirements na inisyal na kailangan upang matanggap. Hindi natanggap ang panukala ng grupo ng market cooperatives sa pasimula dahil sa kakulangan ng ilang legal na dokumento na pangunahing kailangan sa porma.

Sinabi ni Councilor Mylen Yaranon, “there is doubt whether or not the mayor said substitute a decision, or just veto or not and go back to zero or whether he is authorized to award the OPS” at ito ayon sa kaniya ay dapat na maresolba.

Naunang sinabi ni Mayor Magalong na hindi niya matatanggap ang alok ng RLC dahil kapos at disbentaha sa pamahalaang lungsod. Idiniin niya na ang kaniyang desisyon ay ginawa sa ngalan ng pagiging patas at alinsunod sa P4 Ordinance na nag-uutos na ang mga panukala ay makatuwirang masuri, may patutunguhan at batay sa merito.

APR-PIO/PMCJr.-ABN