Tataas ang benepisyo sa dagdag kontribusyon – SSS

TATAAS nang hanggang P20,300 sa 2026 mula sa kasalukuyang P10,900 maximum pension ang matatanggap sa Social Security System (SSS) kapag nakapaghulog nang hindi bababa sa 30 taong kontribusyon at ang huling limang taon bago magretiro ay batay sa P30,000 na monthly salary credit (MSC) o nakadeklarang buwanang kita bilang bahagi ng isinusulong na pag-amyenda sa batas ng SSS.
Gayundin, ang mga benepisyo tulad ng maternity, sickness at funeral na natatanggap ng miyembro ay tataas din kung maipatupad ang mga pagbabago sapagkat ang mga ito ay kinukwenta gamit ang MSC.
Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Emmanuel F. Dooc, ang tagumpay ng SS Reform Act of 2017, na kasalukuyang tinatalakay sa komite ng Senado, ang magpapaunlad ng mga benepisyong pinapakinabangan ng mga miyembro.
“Tataas nang hanggang P20,300 ang tinatayang pensiyon ng mga miyembro sa 2026. Katulad ng naunang panukala ng SSS, ang adjustment sa MSC ay tataas taon-taon sa P20,000 sa susunod na taon; P25,000 sa 2020; at P30,000 sa 2021. Habang tumataas ang deklaradong kita ng miyembro, tumataas din ang benepisyo dahil dito kinukwenta ang kabuuang hulog at benepisyo nila mula sa SSS,” ani ni Dooc.
Sinabi ni Dooc, sa ilalim ng kasalukuyang maximum MSC na P16,000 at contribution rate na 11 percent (na pinaghahatian ang employer at empleyado para sa mga may sahod na manggagawa), ang pinakatamaas na pensiyon na maaaring tanggapin ngayon ng miyembrong nakapaghulog ng hindi bababa sa 30 taon ay P10,900 lamang.
Ipinaliwanag niya na ang benepisyo ng isang miyembro ng SSS ay kinukwenta base sa dami ng taon na nakapaghulog ito ng buwanang kontribusyon at ng MSC.
Batay sa kasalukuyang MSC, ang maximum na average daily salary credit ay P533 kaya ang miyembro ay makikinabang sa P480 kada araw na benepisyo sa pagkakasakit. Kapag tumaas sa P30,000 ang MSC at nadagdagan ang kontribusyon, tataas ang sickness benefit sa P900 kada araw.
Para naman sa mga miyembro na mag-aavail ng maternity benefit na caesarean delivery, tataas rin ang kanilang makukuha ay P78,000 mula sa kasalukuyang P41,600 kung ang MSC ay P30,000.
Kung manganganak nang normal, makakukuha ang babaeng miyembro ngayon ng hanggang P60,000 mula sa kasalukuyang P32,000 sa ilalim ng panukalang P30,000 maximum MSC.
Maging ang funeral benefits ng mga nakapagbayad ng hindi bababa sa 120 buwanang kontribusyon, anim na buwan bago ang kamatayan ng miyembro ay tataas sa P38,000 mula sa kasalukuyang P29,600.
Umaasa si Dooc na ang pagbabago sa contribution table ng SSS ay maipatupad sa Enero 2018, matapos ang implementasyon ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) bill at ang pagsasabatas ng SS Reform Act of 2017.
“Umaasa tayo na sa pagsasabatas ng panukalang ito, na ayon kay Sen. Gordon ay isang landmark bill. Hindi lamang masisiguro nito ang katatagan ng pension fund para sa mga kasalukuyan at darating pang miyembro kundi mapauunlad at mapagbubuti pa nito ang mga benepisyong tinatanggap ng ating mga miyembro. Para sa maliit na halaga na itataas sa kanilang buwanang kontribusyon, malaki naman ang balik nito sa kanilang benepisyo at pensiyon,” idinagdag pa niya.
Ayon pa sa kaniya, ang mga economic managers sa Gabinete ay naninindigan na ang karagdagang kontribusyon ay kinakailangan upang mapanatili ang operasyon ng pension fund kahit pa nagkaroon na ng pagtaas sa pensiyon. SSS MEDIA AFFAIRS DEPARTMENT / ABN

Amianan Balita Ngayon