Tuloy ang Labanan

NGAYONG LINGGO ang ikatlong araw ng kampanya lokal na opisyal ng nagsimula nitong Byernes lamang. Kalimutan na natin ang hayagang kampanyahan magmula noong Oktubre 2021, mga karatulang kung anu-ano ang puntiryang mga isyu, basta maganda ang pagkakapogi ng mga kandidato.

Ngayong araw nga eh Linggong pampamilya, pero kakaibang araw ito sapagkat nasa mga araw na ito ang legal na paraan ng p a n g a n g a m p a n y a .

Samakatuwid, ang mga kababalaghang naganap nitong mga nakaraang buwan ay hindi pa dapat umiral ang pagtalima sa mga regulasyong masinsinang binalangkas upang magkaroon tayo ng matapat, maayos, at mapayapang eleksyon.

Kalimutan na ba ang mga alituntunin ng pangkalusugan? Aba eh hindi pa naman nawawakasan ang laban sa covid, di ba? Kung low risk na ang maraming lugar sa Pinas, iwawaksi na ba natin ang mga pag-iingat na ating inugali ng lampas dalawang taon.

Dapat tayong maghunos-dili. Maaaring si covid ay tutulog-tulog lamang, pero pag nagising ay bigla namang aatake tulad na ginawa sa Ukraine. Walang habas kung manalasa, walang sini-sino kung sundalo o sibilyan man ang tamaan ng mga bala at bombang sumasabog sa mga lugar, walang pakundangan sa edad, estado sa buhay, kasarian. Lahat ay TO WHOM IT MAY CONCERN ang dating.

Malas mo pag tinamaan. Swerte mo kung nabingi ka lamang ng ilang minuto. Ganyan din si covid. Walang sinasanto — mayaman, mahirap, bata, matanda, babae, lalaki. Pag kinapitan ka, ibayong takot at pangamba.

Eh ang siste nito, mayroon daw bagong variant, ang tawag ng ilang nakaaalam ay Deltacron, parang galing sa dalawang variant na nitong anim na buwan ay nanalasa sa atin. Ang Delta, matindi ang epekto, mula Severe hanggang Critical. Ang Omicron, bale-bale lamang, pang Mild to Moderate ang dating. Pag natepok ang biktima, Mild to Moderate ang pagkamatay. Hayy! Kaya naman, sa mga mangangamkampanya, iwasiwas sa mga matataong lugar.

Mga maliliit na townhall gathering na lamang, ng hindi lalampas sa sitenta porsyento ang kapasidad. Iba na ang maingat. Iba na ang protektado. Ating tandaan, kapag nagising si covid, lintek lamang ang katulad.

Ang mga barangay rally, gawin naman sanang malinis. Ibig sabihin, plataporma ang iharap, hindi puro porma. Huwag ding silawin ang mga botante sa mga pangakong ilang eleksyon nang naririnig. Dekadekada nang niluma ng panahon, ganun pa rin ang pagkakapako ng pangako.

Hindi ba natin kayang ugaliin ay ang kampanya sa Baguio? Walang siraan, walang akusahan na parang dapat ay nasa kulungan ang mga inaakusahan. Walang bintangan, lalo na sa mga napabayaang mga proyektong hindi naasikaso sa panahon ng panunungkulan.

Ituloy ang laban, na ang turing ay pang-magkaibigan na ang sinusuyo ay ay dalagang Pilipinang nahihirapang makapili ng pupusuan. Kung pwede sa Baguio ang tradisyonal ng pagpapairal ng malinis na kampanya, siguro naman ay pwede rin sa ibang lugar. Sana naman ay pairalin ang puwersa ng pananalita at hindi ang pananalita ng puwersa. Dapat ANGAT BAGUIO TAYO. Dapat. Lahat. Ingat.

Amianan Balita Ngayon