Umili iti Ilocos Norte, naragsakan iti Capitol Express livelihood projects

Jan 10, 2019

SIUDAD TI LAOAG – Napalaus ti panagyaman dagiti umili iti Ilocos Norte nga immawat ti livelihood projects nga ipapaay iti gobierno ti probinsia babaen iti programa a Capitol Express.
Segun kenni Madelyn Bentulan, agnanaed iti Barangay Salugan, Currimao, Ilocos Norte ken presidente ti Vegetable Growers Association iti nasao nga ili, dakkel a tulong ti maited ti inawatna nga livelihood projects tapno makapataud ti makaanay a gastuenna para iti panagadal dagiti annakna.
Maysa ni Bentulan kadagiti umili iti Ilocos Norte a nakaawaten ti libre a bukbukel ti nateng ken burias kabayatan ti isasangbay ti Capitol Express
a programa ni Gobernador Imee Marcos iti ilida.
Kinunana a dakkel a katulonganna ti panagtaraken ti baboy ken ti panaglakona ti natnateng tapno mangpasayaat ti panagbiag ti pamiliana, ken makatulong daytoy tapno mapaadalna dagiti annakna a makaturpos ti kurso iti kolehio.
“Babaen iti daytoy a tulong, dua nga annakkon ti nakaturpos iti kurso iti kolehio, ken maymaysan ti pagad-adalek nga anakko nga adda itan iti sekondaria,” kuna ni Bentulan.
Inlawlawagna a babaen iti inmulana a bukbukel ti nateng nga inted ti probinsia, malibre ti sidaen ti pamiliana iti inaldaw-aldaw ken dakkel a
kantidad ti kuarta ti mapaglakuana iti nateng a pangal-alaanna met ti gastuenna para iti panagbasa dagiti annakna.
Kinunana pay a daytoy ti masansan nga ilawlawagna kadagiti padana a kameng ti asosasionda nga agmulmula ti natnateng ti ili a Currimao.
Malaksid iti panagmula ti natnateng, ginundawayan pay ni Bentulan ti immawat ti “pig dispersal” wenno panagtaraken ti baboy nga ipapaay met laeng ti Capitol Express program iti Ilocos Norte.
CHERRY JOY D. GARMA, PIA-Ilocos Norte/ABN

RELATED POSTS

AMIANAN POLICE PATROL

2 Male minors arrested for possession of illegal drugs and airsoft guns Two minors involved in a commotion were arrested after they were...

HEARING AID

HEARING AID

DOH-Ilocos Region Chief of Local Health Support Division Jimuel S. Cardenas, hearing aid recipient -Ryan K. Palacay, Regional Director...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest