ZERO BACKLOG ITI KASKASO TI AGRARIO MATAGINAYON ITI DAR ILOCOS

Oct 2, 2022

SIUDAD ITI LAOAG – Matagtaginayon iti Department of Agrarian Reform (DAR) iti zero backlog nga estado iti panangipatungpal ti linteg kadagiti kaskaso iti agrario agingga iti maikatlo a kakapat iti daytoy a tawen. Ipatpatungpal ti ahensia iti zero backlog kadagiti kaskaso ti agrario manipud pay 2019 idi inrugi ni dati a sekretario John Castriciones.

Imbaga ni Atty. Glaiza Bernadette Pinto-Tadeo, hepe iti Legal Division iti DAR Region 1 iti maysa nga interbiu nga, ”Zero backlog cases pa rin po tayo at talagang minimaintain natin ‘yan taontaon dahil sinisiguro natin na mabilis at agarang aksyon sa pag-respond sa mga kaso.” Kuna ni Tadeo nga daytoy
a napateg a pagteng ket resulta iti epektibo a pamay-an ken panangimaton iti kaso dagiti legal teams.

Impadamagna nga dagiti pro-bono a legal a serbisio ket madama pay uray kadagiti probinsial nga opisinada tapno agserbi ken maipaayan iti tulong a kasapulan dagiti benepisario a mannalon iti intero a rehion. “May mga legal team tayo sa bawat probinsya kaya naman sa provincial level pa lang ay nasolusyunan na natin ‘yong problema ng ating mga magsasaka,” kuna ni Tadeo. Parparegtaen ti DAR dagiti kliente a risutenda dagiti ririda babaen iti panagtutunos ken panangibabaet, gapuna a maresolba dagiti kaskaso sakbay pay a maipila daytoy iti korte.

Kasta met, tapno maliklikan iti panagssubli-subli dagiti kliente para iti kasapulan a dokumento a mangigapu iti pakarigatan, kasta met iti pannakataktak iti resolusion dagiti kaskaso, mabalakadanda nga umuna nga umawagda iti hotlines ti opisina ken balakadan iti legal team maipapan kadagiti kasapulan. Para iti regional office, mabalinda nga awagan iti Legal Division babaen iti landline: (072) 619-5275 wenno mobile numbers: 0906-270-9418 wenno 0939-147-4142.

Imbaga ni Tadeo nga agtaltalinaed a natibker iti DAR iti panangipaay daytoy iti libre a lega a tulong para iti punliko, nangruna kadagiti benepisario a mannalon. “Patuloy po ang pagbibigay namin ng maagap
at de-kalidad na legal na serbisyo sa mga magsasaka natin sa Region 1,” kunana. Malaksid iti conciliationmediation, dadduma a pro bono legal services nga ipapaay ti DAR ket saklawna iti
conversion, transfer, ken resolution iti agrarian legal implementation cases.

(CGRC/PIA Region 1/PMCJr.-ABN)

RELATED POSTS

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd...

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the...

LATEST NEWS

CONCRETE PLANT COMPLIED WITH DENR-RECOMMENDED MITIGATING MEASURES

CONCRETE PLANT COMPLIED WITH DENR-RECOMMENDED MITIGATING MEASURES

BAGUIO CITY (November 28, 2022) -- Triple A public works contractor Phesco Inc., operating a concrete batching plant in Sablan, Benguet, insists it has instituted mitigating measures averting earlier complaints of concrete spillages into the drainage system in sitio...

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the Baguio Country Club Thursday, Nov. 24 that signal the starts of the 72nd edition of the worlds largest amateur golf tourney. Some...

10 DRUG PERSONALITIES, NALAMBAT SA OPERASYON SA CORDILLERA

LA TRINIDAD,Benguet -- Arestado ang sampung drug personalities sa isang linggong anti-illegal drugs operation ng Police Regional Office-Cordillera na isinagawa mula Nobyembre 13 hanggang 19. Sa talaan ng Regional Operations Division (ROD) ng PROCOR, anim na drug...

BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon,...

MINE SAFETY FIELD DEMO

MINE SAFETY FIELD DEMO

The Philippine Mine Safety and Environment Association held its Mine Safety Demo and Competition at the Melvin Jones football field. Mining companies all over the country demonstrate their skills in Mine Safety and first aid response during the COVID-19 Pandemic....

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest