BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon, rekisito at kahilingan sa plebisito na itinakda sa ilalim ng mga kaukulang probisyon ng Republic Act (RA) 7160 o ang
Local Government Code of the Philippines.

Sa ilalim ng iminungkahing ordinansa na inakda ng lahat ng miyembro ng legislative body ng lungsod, ang pondo, na maaaring iakma ayon sa maaaring kailanganin, ay kinakailangan upang mabayaran ang gastos ng kampanya sa impormasyon at edukasyon at ang mga gastos para sa plebisito upang pagtibayin ang pagsasanib ng barangay ng lungsod, ay mapapaloob sa pangkalahatang pondo ng 2022 taunang badyet
ng lungsod.

Bago ang plebisito para pagtibayin ang pagsasanib ng mga barangay, itinakda na ang isang kampanya sa
impormasyon at edukasyon at mga pampublikong konsultasyon ay dapat isagawa upang hikayatin ang
mga talakayan at debate upang maipahayag ng mga botante ang kanilang opinyon tungkol sa mga isyu,
pakinabang o disadvantage ng panukalang pagsasanib ng mga barangay. Higit pa rito, ang mga pampublikong konsultasyon ay magsisilbi ring lugar upang matukoy kung aling mga barangay ang dapat pagsamahin nang naaayon at upang malutas ang katayuan ng mga nanunungkulan na opisyal ng barangay.

Iminungkahi ng konseho ang paglikha ng isang espesyal na komite na mangangasiwa at mangasiwa sa kampanya ng impormasyon at edukasyon at ang mga konsultasyon para sa iminungkahing pagsasanib na bubuuin ng Alkalde bilang chairman, Bise Alkalde bilang co-chairman, kasama ang pangulo ng Liga ng mga Barangay, pangulo ng Federasyon ng mga Sangguniang Kabataan– Baguio City chapter, ang mga barangay district coordinator, ang City Treasurer, ang City Budget Officer, City Planning and Development Coordinator, ang regional director ng Cordillera office ng Department of Interior and Local Government, at Commission on Election regional director bilang mga miyembro.

Inatasan ng konseho ang espesyal na komite na irekomenda at isumite sa Sangguniang Panlungsod ang
pinal na draft ng pagsasanib ng barangay na nagsasaad ng nabawasang bilang ng 128 barangay at ang kanilang mga kaukulang pangalan; bumuo ng mga patnubay para sa kampanya ng impormasyon at
edukasyon at mga pampublikong konsultasyon; mangasiwa at mangasiwa sa kampanya sa impormasyon at edukasyon at sa mga pampublikong konsultasyon at magsagawa ng iba pang mga tungkuling kinakailangan at hindi sinasadya sa nabanggit.

Ayon sa iminungkahing panukala, ang espesyal na komiteng ito ay dapat tiyakin na ang pagsasanib ng mga barangay ay dapat sumunod sa mga iniaatas na itinakda sa ilalim ng Local Government Code of 1991 na sinususugan upang ang dibisyon ay hindi makakabawas sa kita, populasyon, o lupain ng barangay. nababahala sa mas mababa sa pinakamababang mga kinakailangan na itinakda sa Kodigo at ang pag-uuri ng kita ay hindi bababa sa kinakailangang pag-uuri ng kita.

Zaldy Comanda/ABN

Amianan Balita Ngayon