QR codes, tulong ba o panganib

Ang mga QR codes ay nasa lahat na ng lugar, makikitang nakaimprenta ang mga ito sa halos lahat ng bagay na binibili mo, sa mga business cards, kasama sa mga presentasyon sa mga kumperensiya, makikita mo rin ang mga ito na nakapinta sa mga gusali. Makikita mo rin ang itim at puting mga kuwadradong ito […]

Continue Reading