KORTE SUPREMA PINATUNAYANG KATAASTAASAN AT ULTIMONG HUKUMAN ITO

Noong Hulyo 22, 1996 ay pinaupa ng gobyerno ang Camp John Hay kung saan nanalo sa bid na PhP1.5 bilyon ang Manuela Lands and Housing Consortium sa halos 240 ektarya ng built-up areas sa John Hay na magiging isang tourism estate sa panahong napakataas ang mga prime land. Makalipas lamang ng halos isang buwan ay umatras
ang Manuela na ikinagulat ng ilang partidong nakilahok. Minana ng Penta Capital at ng Fil Estate Management Corp. na nag-alok ng ikalawang pinakamataas na tawad na PhP425,000 lamang ang proyekto na kalauna’y nilikha ang Camp John Hay Development Corp. (CJHDevCo) na pinamunuan ng negosyante at “dealmaker” na si Robert
Sobrepena.

Pinaniniwalaan ng ilan na sa ilalim ng CJHDevCo ay nagsimula ang napakahirap na daan patungo sa isang bigong public-private partnership. Taong 2015 ay nagsimula ang paghihintay sa desisyon ng Korte Suprema sa pampublikong away sa pagitan ng CJHDevCo at BCDA sa upa at obligasyon ng developer (CJHDevCo) na PhP3.4 billion na hindi pa nababayarang utang sa upa. Kamakailan ay pinagtibay ng Korte Suprema (SC) ang arbitral ruling na nag-uutossa CJH Development Corporation (CJHDevCo) na umalis sa isang bahagi ng John Hay Special Economic Zone na inupahan nito sa Bases Conversion Development Authority (BCDA).

Sa isang en banc decision na isinulat ni Associate Justice Japar Dimaampao ay ipinagkaloob ng SC ang petition for review na ipinila ng BCDA na bumabatikos sa hatol ng Court of Appeals na binaligtad ang isang kumpirmasyon na
desisyon ng Regional Trial Court (RTC). Nagdesisyon ang SC na walang pagpapakita na ang alinman sa mga batayan upang baguhin ang award ay umiiral o ito man ay isang paglabag ng isang overriding public policy, kaya tama ang RTC sa pagkumpirma sa Final Award. Sa kabaligtaran, nabigo ang CA na sumunod sa mga tuntunin ng arbitrasyon
nang ipagkaloob ang challenged rulings nito, ani ng Korte Suprema.

Sa pag-aatas sa BCDA na tuparin ang mga kondisyon sa labas ng Final Award, sinabi ng Korte Suprema na ginawa ng appellate court ang sariling mga pagtuklas sa katotohanan at ibinigay ang sarili nitong legal na interpretasyon ng mga obligasyon ng mga partido, na sinabing “ito ay maliwanag na lampas sa kapangyarihan ng CA.” Yamang hindi nakagawa ang RTC ng matinding pang-aabuso sa pagpapasya sa paglabas ng kautusan na kumukumpirma sa Final Award, ang mga desisyon ng Court of Appeals na binabago ang Final Award ay walang bisa ayon sa Korte Suprema.
Sa napakatagal na panahon ay napagkaitan ang mga dapat na makinabang sa “paggamit” sa Camp John Hay ng daang-milyong halaga na sana’y nagamit sa pagpapaunlad, imprastruktura at social welfare programs ng Baguio City at mga karatig bayan ng La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba at Tublay.

Walang dudang ginawang “kaharian” ng ilang tao ang nasabing dating primerang pasilidad ng libangan ng mga Amerikano at nagkamal ng bilyon-bilyong pera mula dito. Harinawa ang ultimong desisyon ng Korte Suprema ay magpapahinto na sa kapalaluan, pamimilit at panlilinlang at paggamit ng salapi upang maimpluwensiyahan na dayain ang gobyerno at taong-bayan. Kung magkagayon nga ay magbibigay-daan ito sa mas marami pang oportunidad sa negosyo at trabaho sa mga lokal na mamamayan gayundin mas malaking bahagi sa kita ng mga LGU na dapat makinabang dito habang sinusunod at rinerespeto ang 19 conditionalities sa pamamahala ng Camp John Hay na umaayon sa batas na lumikha sa BCDA.

Amianan Balita Ngayon