Itigil na ang karahasan sa mga bata – magtulungan tayo

Ang paglaganap ng COVID-19 bilang isang pandaigdigang pandemya ay puminsala sa mga pang araw-araw na pamumuhay ng mga bata at pamilya sa buong mundo, na may agaran at pangmatagalang epekto. Kahit pa bago ang pagputok ng COVID-19 ay kinikilala ng pandaigdigang komunidad ang karahasan laban sa mga bata na isang pandaigdigan at talamak na umaapekto […]

Continue Reading

Kalayaan natin sa pananakop ng COVID

Ang deklarasyon ng kalayaan ay isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang ating bansa ay sinakop ng maraming bansa sa loob ng daang taon. Napakasarap isipin na nakamit ang kalayaan matapos ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan. Walang kasing-halaga ito. Ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas ay ipinagdiriwang tuwing Hunyo 12 mula pa […]

Continue Reading

Manalo nawa ang pinakamagaling

Ang mga “rank-and-file” na mga empleyado ay ang mga gulugod o pundasyon ng isang kompanya. Walang magagarang titulo sa kanilang mga business cards – kung mayroon man silang business cards o ni ang salitang “manager” sa kanilang job descriptions, sila ay mahahalagang manggagawa na walang magagawa ang kompanya kung wala sila. Sa katunayan, ang isang […]

Continue Reading