Mga batang ina, suporta at pang-unawa ang kailangan upang muling bumangon

Ang pagiging ina ay isang napakahalagang pangyayari sa buhay ng isang babae. Ang pagkamit ng papel ng isang ina ay isang proseso na magkaroon ng kinakailangang mga abilidad, pag-aralan ang tamang pag-uugali, at maitatag ang pagkakakilanlan ng ina.
Ang paghahanda na tanggapin ang papel ng isang ina ay mayroong mahalagang mga epekto sa pagbabago sa pagiging ina at transisyon sa pagkaadulto. Subalit ang tumataas na bilang nga mga batang ina ay isa sa mahalagang alalahanin ng maraming bansa, kabilang na ang Pilipinas.
Ayon sa World Health Organization (WHO), bawat taon ay tinatayang 16 milyon na tin-edyer na babae ang nagsisilang ng sanggol sa buong mundo. Sa Pilipinas ay nasa 500 tin-edyer na babae ang nanganganak bawat araw.
Noong 2020 ay nakapagtala ang Pilipinas ng 13% pagbaba sa bilang ng mga pagsilang ng mga batang ina, isa itong malaking pagbaba sa pagssilang ng mga babaeng ang edad ay mas mababa sa 20.
Bumaba sa 23,855 ang bilang ng pagsilang ng mga batang ina edad 10 hanggang 19 kumpara sa tala ng 2019.
Gayunpaman, libo-libong mga batang babae ang nagsilang noong 2020 na nasa 157,060. Dito sa lungsod ng Baguio ay naalarma ang mga awtoridad sa naiulat na mahigit 45% pagtaas sa bilang ng mga batang ina na nagsilang sa unang tatlong buwan ng kasalukuyang taon kumpara sa mga batang ina nga nagsilang sa parehong panahon noong nakaraang taon.
Ayon sa Local Civil Registrar ay mayroong 108 sanggol ang ipinanganak ng mga batang ina edad 15 hanggang 19 na 45.94% mas mataas kaysa 74 sanggol na isinilang ng mga batang ina sa parehong mga edad sa parehong panahon ng nakaraang taon, ang pinakabata ay edad 13 taong gulang habang ang pinakamatanda ay 46 taong gulang.
Ang pagbubuntis ng tin-edyer ay isang dahilang salik ng habambuhay na sosyoekonomikang disbentahe at mga magkakaibang kalusugan para sa ina at kaniyang anak.
Kung ihahambing sa mga babae na nabuntis sa kanilang pagka-adulto, ang mga batang ina ay mas malamang na magkaroon ng limitadong suporta ng lipunan, mababang narating na edukasyon, mas kaunting mga oportunidad sa trabaho, mas mababang mental na kalusugan at mas mataas na porsiyento ng paggamit ng bawal na gamot at inumin at malulong sa bisyo.
Ayon sa mga pag-aaral ay may malaking ugnayan din daw sa pagitan ng batang pagiging ina at depresyon at pagkabalisa. Ang mga salik na ito ay may masamang epekto sa abilidad sa pagiging magulang at makaapekto sa magiging ugali ng kanilang mga anak at kalusugan nila.
Maraming mga hamon ang kinakaharap ng mga batang ina, gaya ng pisikal, mental, sikolohikal at sosyal. Karamihan kung di man lahat ng batang ina ay kinakailangang makatanggap ng suporta dahil nahaharap sila sa bagong mga papel, dumaming mga responsibilidad, problema sa kalusugan, tumataas na gastusin, at kakulangan sa karunungan.
Sa kawalan ng hustong suporta ay nakararanas sila ng seryosong mga hamon sa pagiging isang ina. Kinakailangan ng mga batang ina ang komprehensibong suporta mula sa mga health provider, kung saan kailangang tulungan sila sa pamamagitan ng konsultasyon, edukasyon, koordinasyon, prevention at care interventions.
Mahalaga rin na magkaroon ng ibayong pagaaral upang siyasatin ang mga ibubunga ng maagang pagiging ona, at mga istratehiya upang matulungan ang mga batang ina na malagpasan nila ang mga hamon.
Gayunman, ang pagbibigay ng pag-aaruga sa kalusugan para sa mga batang ina ay maaarin ding magresulta sa kalusugan ng pamilya at komunidad. Sa lahat ng ito, higit kailangan ng mga batang ina ang tulong at suporta, gayundin ang pag-unawa ng sariling pamilya upang makaahon sa panandaliang pagkalugmok at upang makabangon muli na maging responsableng anak, ina at miyembro ng lipunan.
Kung ang isang bata ay hindi napalaki sa paraang nasisiyahan ang kasalukuyang kalagayan ng lipunan ang sisi ay laging ibinabato sa mga magulang, ngunit ang nakalimutan ng gobyerno ay sila ang pangunahing tagapagdala ng tungkulin na siguruhin ang mga karapatan ng mga bata.
Dahil sabi nga nila kailangang ng isang baryo upang mapalaki ang isang bata, subalit kung ang isang baryo ay napagkaitan ng mga serbisyong sosyal at patuloy na pinapahirapan ang mga mahihirap dahil sa sistematikong di pagkapantay-pantay, nananatiling mahirap itayo ang isang mas inklusibong lipunan at pag-aalaga sa kababaihan at mga bata.

Amianan Balita Ngayon