Pagbuhay sa GMRC napapanahon at kailangan na

Editorial

Sa lumang curriculum ng ating basic education program, isang subject na tinatawag na “Good Manners and Right Conduct” o GMRC ay bahagi ng regular na basic education curriculum. Kalauna’y tinanggal ito bilang isang regular subject at isinama sa Social Studies at iba pang kaugnay na subjects.

Sa magkahiwalay na panukalang batas ng Kongreso at Senado para sa iisang layunin ang ipinila simula pa noong 2017. Sa orihinal na panukalang batas House Bill No. 6705 “AN ACT TO REVIVE GOOD MANNERS AND RIGHT CONDUCT (GMRC) AS A SEPARATE SUBJECT IN THE BASIC EDUCATION CURRICULUM” o ang Revival of Good Manners and Right Conduct Act of 2017 na iniakda ni Cogressman Salvador B. Belaro Jr. sa first regular session ng 17th Congress noong Nobyembre 22, 2017 ay layong muling buhayin ang GMRCat isama ito bilang isa sa hiwalay na subjects sa K to 12 program sa basic education.

Nitong Pebrero 4, 2020 ay inaprubahan ng Kamara ang HB 5829 sa ikatlo at huling pagbasa upang maging ganap na isang pangunahing subject sa elementarya at sekondarya sa pribado at pampublikong mga paaralan.

Sa Senate Bill No. 1224 o ang “The Proposed Comprehensive Values Education Act” ay tuturuan ang mga mag-aaral sa loob ng isang oras arawaraw kapag naisabatas na ito. Sa ilalim din ng batas na ito ay bibigyan ng pangunahing pagkakataon ang mga guro na may sertipikasyon, diploma at pagsasanay sa larangan ng values education at iba pang disiplina na magturo
ng nasabing subject.

Ang kahalagahan ng muling pagbuhay sa GMRC ay bunga ng obserbasyon na ang mga kabataan ngayon ay ibang-iba na dahil sa mabilis na paglaganap ng impomasyon sa panahong ito ng internet. Ang modernisasyon sa pambuong komunidad ay halos laging nagreresulta sa pagkalito sa isip ng mga kabataan dahil sa iba-ibang impluwensiya na nagiging madali silang
mapasok ng palasak na mga epekto ng makabagong kultura na hindi laging kapuri-puri at karapat-dapat pamarisan.

Sa katunayan ay may masamang bahagi ng makabagong kultura na humahamon sa pagkikintal ng mga pangunahing doktrina sa pagsulong at pagbibigay respeto sa sarili, sa kapuwa at sa ating matatanda gayundin ang pagtuturo ng kahalagahan ng pagkamatiisin, pagsisikap, kasipagan, katapatan at kabutihan sa pakikitungo sa mga tao.

Mahalaga na mahubog ang karakter ng kabataan na makilala nila ang kanilang likas na makataong kahalagahan upang malinang nila ang kanilang abilidad na gumawa ng mahusay na pagpili para sa kanilang sarili sa pakikipagugnayan sa mas malaking komunidad na lumilikha ng isang kultura ng respeto at pagmamahal sa sarili, sa ibang tao at sa bansa.

Ang intensiyon na muling buhayin ang GMRC sa curriculum ay lubos na ipinagpapasalamat at napapanahon dahil binibigyan-diin ang mga pamantayan ng Pilipino sa apat na tema, makatao, makabayan,makakalikasan at maka-Diyos – na lubhang kailangan natin sa kasalukuyang mapaghamong panahon at sa susunod pa.